Traversing - اجداد

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Jquery-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵انتخابگرها (Selectors)
۶رویدادها
جلوه‌ها در jQuery
۱نمایش دادن / پنهان کردن
۲محو شدن
۳اسلاید
۴متحرک ساختن
۵stop()
۶فراخوانی (Callback)
۷زنجیره‌سازی (Chaining)
HTML در jQuery
۱Get
۲Set
۳اضافه‌کردن (Add)
۴حذف‌کردن
۵کلاس‌های CSS
۶css()
۷ابعاد
پیمودن در jQuery
۱پیمودن (Traversing)
۲اجداد
۳نسل‌ها
۴برادرها (Siblings)
۵فیلترکردن
AJAX در jQuery
۱مقدمهٔ AJAX
۲بارگذاری
۳Get/Post
متفرقه‌های jQuery
۱noConflict()
۲فیلترها
مثال‌ها
۱مثال‌ها
مرجع‌ها

به کمک jQuery می‌توانید در درخت DOM به سمت بالا traverse (به فارسی: پیمایش) کنید تا اجداد (ancestors) یک عنصر را بیابید.[۱]

جد یک والد، پدربزرگ، پدر پدر بزرگ و … است.

پیمایش به سمت بالا در درخت DOM

سه متد مفید jQuery برای پیمایش به سمت بالا در درخت DOM عبارتند از:

  • parent()
  • parents()
  • parentsUntil()

متد parent() در jQuery

متد parent() عنصر والد مستقیم مربوط به عنصر انتخاب شده را برمی‌گرداند.

این متد فقط به یک سطح بالاتر در درخت DOM پیمایش می‌کند.

مثال زیر عنصر والد مستقیم هر عنصر <span> را بر مر گرداند:

مثال
$(document).ready(function(){
  $("span").parent();
});

متد parents() در jQuery

متد parents() همه عنصرهای جد مربوط به همه عنصرهای انتخاب شده را تا ریشه سند (<html>) برمی‌گرداند.

مثال زیر همه اجداد همهٔ عنصرهای <span> را برمی‌گرداند:

مثال
$(document).ready(function(){
  $("span").parents();
});

می‌توانید از یک پارامتر اختیاری برای فیلترکردن جستجوی اجداد استفاده کنید.

مثال زیر همه اجداد همهٔ عنصرهای <span> که عنصر <ul> هستند را برمی‌گرداند:

مثال
$(document).ready(function(){
  $("span").parents("ul");
});

متد parentsUntil() در jQuery

متد parentsUntil() همه عنصرهای جد بین دو آرگومان داده شده را برمی‌گرداند.

مثال زیر همه عنصرهای جد بین یک عنصر <span> و یک <div> را برمی‌گرداند:

مثال
$(document).ready(function(){
  $("span").parentsUntil("div");
});

تمرین‌های jQuery

مرجع Traversing در jQuery

برای دستیابی به همه متدهای Traversing در jQuery، لطفاً به مرجع Traversing در jQuery مراجعه کنید.


منابع آموزشی