Traversing - نسل‌ها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Jquery-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵انتخابگرها (Selectors)
۶رویدادها
جلوه‌ها در jQuery
۱نمایش دادن / پنهان کردن
۲محو شدن
۳اسلاید
۴متحرک ساختن
۵stop()
۶فراخوانی (Callback)
۷زنجیره‌سازی (Chaining)
HTML در jQuery
۱Get
۲Set
۳اضافه‌کردن (Add)
۴حذف‌کردن
۵کلاس‌های CSS
۶css()
۷ابعاد
پیمودن در jQuery
۱پیمودن (Traversing)
۲اجداد
۳نسل‌ها
۴برادرها (Siblings)
۵فیلترکردن
AJAX در jQuery
۱مقدمهٔ AJAX
۲بارگذاری
۳Get/Post
متفرقه‌های jQuery
۱noConflict()
۲فیلترها
مثال‌ها
۱مثال‌ها
مرجع‌ها

با jQuery می‌توانید در درخت DOM به سمت پایین پیمایش کنید تا نسل‌های یک عنصر را بیابید.[۱]

نسل یک فرزند، نوه، نتیجه و … است.

پیمایش یه سمت پایین در درخت DOM[ویرایش | ویرایش]

دو متد مفید برای پیمایش به سمت پایین در درخت DOM وجود دارد:

  • children()
  • find()

متد children() در jQuery[ویرایش | ویرایش]

متد children() همه فرزندهای عنصر انتخاب شده را برمی‌گرداند.

این متد در درخت DOM فقط به یک سطح پایین‌تر پیمایش می‌کند.

مثال زیر همه عنصرهایی که فرزند مستقیم هر عنصر <div> هستند را برمی‌گرداند:

مثال
$(document).ready(function(){
  $("div").children();
});

همچنین می‌توانید از یک پارامتر اختیاری برای فیلترکردن جستجوی فرزندان استفاده کنید.

مثال زیر همه عنصرهای <p> با نام کلاس “first” که فرزند مستقیم <div> هستند را برمی‌گرداند:

مثال
$(document).ready(function(){
  $("div").children("p.first");
});

متد find() در jQuery[ویرایش | ویرایش]

متد find() عنصرهای نسل مربوط به عنصر انتخاب شده را تا آخرین نسل برمی‌گرداند.

مثال زیر همه عنصرهای <span> که نسل‌های <div> هستند را برمی‌گرداند:

مثال
$(document).ready(function(){
  $("div").find("span");
});

مثال زیر همه نسل‌های <div> را برمی‌گرداند:

مثال
$(document).ready(function(){
  $("div").find("*");
});

تمرین‌های jQuery[ویرایش | ویرایش]

مرجع Traversing در jQuery[ویرایش | ویرایش]

برای دستیابی به همه متدهای Traversing در jQuery، لطفاً به مرجع Traversing در jQuery مراجعه کنید.


منابع آموزشی[ویرایش]