Traversing - فیلترکردن

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Jquery-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵انتخابگرها (Selectors)
۶رویدادها
جلوه‌ها در jQuery
۱نمایش دادن / پنهان کردن
۲محو شدن
۳اسلاید
۴متحرک ساختن
۵stop()
۶فراخوانی (Callback)
۷زنجیره‌سازی (Chaining)
HTML در jQuery
۱Get
۲Set
۳اضافه‌کردن (Add)
۴حذف‌کردن
۵کلاس‌های CSS
۶css()
۷ابعاد
پیمودن در jQuery
۱پیمودن (Traversing)
۲اجداد
۳نسل‌ها
۴برادرها (Siblings)
۵فیلترکردن
AJAX در jQuery
۱مقدمهٔ AJAX
۲بارگذاری
۳Get/Post
متفرقه‌های jQuery
۱noConflict()
۲فیلترها
مثال‌ها
۱مثال‌ها
مرجع‌ها

متدهای first(), last(), eq(), filter() و not()[ویرایش | ویرایش]

پایه‌ترین متدهای فیلترینگ last() ،first() و eq() هستند که امکان انتخاب یک عنصر خاص براساس موقعیت آن در گروهی از عنصرها را فراهم می‌کنند.[۱]

متدهای فیلترینگ دیگر مانند filter() و not() امکان انتخاب عنصرهایی که با معیار خاصی مطابقت دارند یا ندارند را فراهم می‌کنند.

متد first() در jQuery[ویرایش | ویرایش]

متد first() اولین عنصر از عنصرهای مشخص شده را برمی‌گرداند.

مثال زیر اولین عنصر <div> را انتخاب می‌کند:

مثال
$(document).ready(function(){
  $("div").first();
});

متد last() در jQuery[ویرایش | ویرایش]

متد last() آخرین عنصر از عنصرهای انتخاب شده را برمی‌گرداند.

مثال زیر آخرین عنصر <div> را برمی‌گرداند:

مثال
$(document).ready(function(){
  $("div").last();
});

متد eq() در jQuery[ویرایش | ویرایش]

متد eq() عنصری با عدد اندیس مشخص شده در بین عنصرهای انتخاب شده را برمی‌گرداند.

اعداد اندیس از صفر آغاز می‌شوند، بنابراین اولین عنصر اندیس ۰ خواهد داشت و نه ۱. مثال زیر دومین عنصر <p> را انتخاب می‌کند (عدد اندیس ۱):

مثال
$(document).ready(function(){
  $("p").eq(1);
});

متد filter() در jQuery[ویرایش | ویرایش]

متد filter() به شما اجازه تعیین یک شاخص را می‌دهد. عنصرهایی که با آن شاخص مطابقت نداشته باشند از انتخاب حذف می‌شوند و آن‌هایی که مطابقت دارند برگردانده می‌شوند.

مثال زیر همه عنصر های<p> با نام کلاس “intro” را برمی‌گرداند:

مثال
$(document).ready(function(){
  $("p").filter(".intro");
});

متد not() در jQuery[ویرایش | ویرایش]

متد not() همه عنصرهایی که با شاخص مطابقت نداشته باشند را برمی‌گرداند.

نکته: متد not() متضاد متد filter() است.

مثال زیر همه عنصرهای <p> که کلاسی به نام “intro” ندارند را برمی‌گرداند:

مثال
$(document).ready(function(){
  $("p").not(".intro");
});

تمرین‌های jQuery[ویرایش | ویرایش]

مرجع Traversing در jQuery[ویرایش | ویرایش]

برای دستیابی به همه متدهای Traversing در jQuery، لطفاً به مرجع Traversing در jQuery مراجعه کنید.


منابع آموزشی[ویرایش]