Traversing - برادرها (Siblings)

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Jquery-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵انتخابگرها (Selectors)
۶رویدادها
جلوه‌ها در jQuery
۱نمایش دادن / پنهان کردن
۲محو شدن
۳اسلاید
۴متحرک ساختن
۵stop()
۶فراخوانی (Callback)
۷زنجیره‌سازی (Chaining)
HTML در jQuery
۱Get
۲Set
۳اضافه‌کردن (Add)
۴حذف‌کردن
۵کلاس‌های CSS
۶css()
۷ابعاد
پیمودن در jQuery
۱پیمودن (Traversing)
۲اجداد
۳نسل‌ها
۴برادرها (Siblings)
۵فیلترکردن
AJAX در jQuery
۱مقدمهٔ AJAX
۲بارگذاری
۳Get/Post
متفرقه‌های jQuery
۱noConflict()
۲فیلترها
مثال‌ها
۱مثال‌ها
مرجع‌ها

به کمک jQuery می‌توانید در درخت DOM به کنارها (پهلوها) پیمایش کنید تا برادرهای یک عنصر را بیابید.[۱]

برادرها دارای والدهای مشترک هستند.

پیمایش به پهلوها در درخت DOM[ویرایش | ویرایش]

متدهای مفید بسیاری برای پیمایش به کنارها در درخت DOM وجود دارد:

 • siblings()
 • next()
 • nextAll()
 • nextUntil()
 • prev()
 • prevAll()
 • prevUntil()

متد siblings() در jQuery[ویرایش | ویرایش]

متد siblings() همه عنصرهای برادر یک عنصر انتخاب شده را برمی‌گرداند.

مثال زیر همه عنصرهای برادر <h2> را برمی‌گرداند:

مثال
$(document).ready(function(){
 $("h2").siblings();
});

همچنین می‌توانید از یک پارامتر اختیاری برای فیلترکردن جستجوی برادرها استفاده کنید.

مثال زیر همه عنصرهای برادر <h2> که عنصر <p> هستند را برمی‌گرداند:

مثال
$(document).ready(function(){
 $("h2").siblings("p");
});

متد next() در jQuery[ویرایش | ویرایش]

متد next() عنصرهای برادر بعدی عنصر انتخاب شده را برمی‌گرداند.

مثال زیر برادر بعدی <h2> را برمی‌گرداند:

مثال
$(document).ready(function(){
 $("h2").next();
});

متد nextAll() در jQuery[ویرایش | ویرایش]

متد nextAll() همه عنصرهای برادر بعدی عنصر انتخاب شده را برمی‌گرداند.

مثال زیر همه عنصرهای بعدی <h2> را برمی‌گرداند:

مثال
$(document).ready(function(){
 $("h2").nextAll();
});

متد nextUntil() در jQuery[ویرایش | ویرایش]

متد nextUntil() همه عنصرهای برادر بعدی بین دو آرگومان داده شده را برمی‌گرداند.

مثال زیر همه عنصرهای برادر بین یک عنصر <h2> و یک <h6> برمی‌گرداند:

مثال
$(document).ready(function(){
 $("h2").nextUntil("h6");
});

متدهای prev()، prevAll() و prevUntil() در jQuery[ویرایش | ویرایش]

متدهای prevAll() ،prev() و prevUntil() شبیه متدهای بالا عمل می‌کنند اما با عملکرد معکوس: آن‌ها عنصرهای برادر قبلی را برمی‌گردانند (در بین عنصرهای برادر در درخت DOM بجای جلو، رو به عقب پیمایش می‌کنند).

تمرین‌های jQuery[ویرایش | ویرایش]

مرجع Traversing در jQuery[ویرایش | ویرایش]

برای دستیابی به همه متدهای Traversing در jQuery، لطفاً به مرجع Traversing در jQuery مراجعه کنید.


منابع آموزشی[ویرایش]