فیلترها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Jquery-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵انتخابگرها (Selectors)
۶رویدادها
جلوه‌ها در jQuery
۱نمایش دادن / پنهان کردن
۲محو شدن
۳اسلاید
۴متحرک ساختن
۵stop()
۶فراخوانی (Callback)
۷زنجیره‌سازی (Chaining)
HTML در jQuery
۱Get
۲Set
۳اضافه‌کردن (Add)
۴حذف‌کردن
۵کلاس‌های CSS
۶css()
۷ابعاد
پیمودن در jQuery
۱پیمودن (Traversing)
۲اجداد
۳نسل‌ها
۴برادرها (Siblings)
۵فیلترکردن
AJAX در jQuery
۱مقدمهٔ AJAX
۲بارگذاری
۳Get/Post
متفرقه‌های jQuery
۱noConflict()
۲فیلترها
مثال‌ها
۱مثال‌ها
مرجع‌ها

فیلترهای jQuery[ویرایش | ویرایش]

از jQuery برای فیلتر/جستجو عنصرهای خاصی استفاده کنید.[۱]

فیلترکردن جدول‌ها[ویرایش | ویرایش]

یک جستجوی case-insensitive (حساس به بزرگی و کوچکی حروف نباشد) را برای آیتم‌های داخل یک جدول اجرا می‌کند:

مثال[ویرایش | ویرایش]

متنی در فیلد ورودی تایپ کنید تا first name, last name و email را در جدول جستجو کند:

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.

jQuery
<script>
$(document).ready(function(){
 $("#myInput").on("keyup", function() {
  var value = $(this).val().toLowerCase();
  $("#myTable tr").filter(function() {
   $(this).toggle($(this).text().toLowerCase().indexOf(value) > -1)
  });
 });
});
</script>

توضیح مثال: از jQuery برای گشتن در میان همه ردیف‌های جدول استفاده می‌کنیم تا بررسی کنیم آیا متنی وجود دارد که با مقدار فیلد ورودی مطابقت داشته باشد یا نه. متد toggle() ردیفی را که با جستجو مطابقت ندارد را پنهان می‌کند (display:none). از متد toLowerCase()،DOM برای تبدیل متن به حروف کوچک استفاده می‌کنیم که باعث می‌شود جستجو case-insensitive شود ("john", "John" و حتی "JOHN"را جستجو می‌کند).

فیلترکردن لیست‌ها[ویرایش | ویرایش]

یک جستجوی case-insensitive بر روی آیتم‌های داخل لیست انجام می‌دهد:

مثال[ویرایش | ویرایش]

متنی را در فیلد ورودی تایپ کنید تا جستجو شود:

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.


فیلترکردن هر چیزی[ویرایش | ویرایش]

یک جستجوی case-insensitive را برای متن تایپ شده داخل عنصر div انجام می‌دهد:

مثال[ویرایش | ویرایش]

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.


[[jQuery:|صفحهٔ بعد »]]


منابع آموزشی[ویرایش]