متد css()

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Jquery-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵انتخابگرها (Selectors)
۶رویدادها
جلوه‌ها در jQuery
۱نمایش دادن / پنهان کردن
۲محو شدن
۳اسلاید
۴متحرک ساختن
۵stop()
۶فراخوانی (Callback)
۷زنجیره‌سازی (Chaining)
HTML در jQuery
۱Get
۲Set
۳اضافه‌کردن (Add)
۴حذف‌کردن
۵کلاس‌های CSS
۶css()
۷ابعاد
پیمودن در jQuery
۱پیمودن (Traversing)
۲اجداد
۳نسل‌ها
۴برادرها (Siblings)
۵فیلترکردن
AJAX در jQuery
۱مقدمهٔ AJAX
۲بارگذاری
۳Get/Post
متفرقه‌های jQuery
۱noConflict()
۲فیلترها
مثال‌ها
۱مثال‌ها
مرجع‌ها

متد css() در jQuery[ویرایش | ویرایش]

متد css() یک یا چند خصوصیت استایل را برای انتخاب شده برمی‌گرداند یا تنظیم می‌کند (set or return).[۱]

برگرداندن یک خصوصیت CSS[ویرایش | ویرایش]

برای برگرداندن مقدار خصوصیت مورد نظر، از نحو زیر استفاده کنید:

css("propertyname");

مثال زیر مقدار background-color اولین عنصری که با آن تطبیق داشته باشد را برمی‌گرداند:

مثال
$("p").css("background-color");

تنظیم کردن یک خصوصیت CSS[ویرایش | ویرایش]

برای تنظیم کردن (Set) یک خصوصیت CSS، از نحو زیر استفاده کنید:

css("propertyname","value");

مثال زیر مقدار background-color را برای همه عنصرهایی که با آن مطابقت دارد تنظیم می‌کند:

مثال
https://www.w3schools.com/jquery/jquery_css.asp

تنظیم کردن چند خصوصیت CSS[ویرایش | ویرایش]

برای تنظیم کردن خصوصیت‌های CSS، از نحو زیر استفاده کنید:

css({"propertyname":"value","propertyname":"value",...});


مثال زیر مقدار background-color و font-size را برای همه عنصرهایی که با آن‌ها مطابقت دارد تنظیم می‌کند:

مثال
$("p").css({"background-color": "yellow", "font-size": "200%"});

تمرین‌های jQuery[ویرایش | ویرایش]

مرجع jQuery CSS[ویرایش | ویرایش]

برای مرور کامل همه متدهای jQuery CSS، لطفاً به مرجع جی کوئری HTML/CSS مراجعه کنید.


منابع آموزشی[ویرایش]