متدهای get() و post() ایجکس

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Jquery-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵انتخابگرها (Selectors)
۶رویدادها
جلوه‌ها در jQuery
۱نمایش دادن / پنهان کردن
۲محو شدن
۳اسلاید
۴متحرک ساختن
۵stop()
۶فراخوانی (Callback)
۷زنجیره‌سازی (Chaining)
HTML در jQuery
۱Get
۲Set
۳اضافه‌کردن (Add)
۴حذف‌کردن
۵کلاس‌های CSS
۶css()
۷ابعاد
پیمودن در jQuery
۱پیمودن (Traversing)
۲اجداد
۳نسل‌ها
۴برادرها (Siblings)
۵فیلترکردن
AJAX در jQuery
۱مقدمهٔ AJAX
۲بارگذاری
۳Get/Post
متفرقه‌های jQuery
۱noConflict()
۲فیلترها
مثال‌ها
۱مثال‌ها
مرجع‌ها

متدهای get() و post() جی کوئری، برای درخواست داده از سرور با یک درخواست GET یا HTTP POST استفاده می‌شوند.[۱]

درخواست GET :HTTP در مقابل POST[ویرایش | ویرایش]

دو متد رایج برای درخواست-پاسخ بین یک مشتری (client) و سرور GET و POST هستند.

 • GET - از یک منبع خواست داده درخواست می‌کند
 • POST - داده‌هایی که باید در یک سرور خاص پردازش شوند را ارسال (submit) می‌کند

اساساً GET فقط برای گرفتن (بازیابی) داده‌ها از سرور استفاده می‌شود. نکته: متد GET ممکن است داده‌های cache شده را برگرداند.

همچنین POST برای به گرفتن داده از سرور استفاده می‌شود. با این حال، متد POST هرگز داده‌ها را cache نمی‌کند، و اغلب برای ارسال داده به همراه درخواست استفاده می‌شود.

برای یادگیری بیشتر در مورد GET و POST و تفاوت‌های بین این دو متد، لطفاً بخش متدهای HTTP GET در مقابل POST ما را مطالعه کنید.

متد $.get() در jQuery[ویرایش | ویرایش]

متد $.get() با یک درخواست HTTP GET از سرور داده درخواست می‌کند.

نحو:

$.get(URL,callback);

پارامتر اجباری URL، آدرس URL ای که می‌خواهید درخواست کنید را مشخص می‌کند.

پارامتر اجباری callback نام تابعی است که باید پس موفق شدن درخواست اجرا شود.

مثال زیر از متد $.get() برای بازیابی داده از فایل در یک سرور استفاده می‌شود:

مثال
$("button").click(function(){
 $.get("demo_test.asp", function(data, status){
  alert("Data: " + data + "\nStatus: " + status);
 });
});

اولین پارامتر $.get() آدرس URL است که می‌خواهیم درخواست کنیم ("demo_test.asp").

پارامتر دوم تابع callback است. اولین پارامتر callback محتوای صفحه درخواست شده را و دومین پارامتر callback وضعیت درخواست را نگه می‌دارد.

نکته: در اینجا شکل ظاهری یک فایل ("demo_test.asp") ASP آمده‌است:

<%
response.write("This is some text from an external ASP file.")
%>

متد $.post() در jQuery[ویرایش | ویرایش]

متد $.post() با استفاده از یک درخواست HTTP POST از سرور داده درخواست می‌کند.

نحو:

$.post(URL,data,callback);

پارامتر اجباری URL، آدرس URL ای که می‌خواهید درخواست کنید را مشخص می‌کند.

پارامتر اختیاری data داده‌ای که همراه با درخواست ارسال می‌شود را مشخص می‌کند.

پارامتر اختیاری callback نام تابعی است که درصورت موفق بودن درخواست باید اجرا شود.

مثال زیر از متد $.post() برای ارسال داده به همراه درخواست استفاده می‌کند:

مثال
$("button").click(function(){
 $.post("demo_test_post.asp",
 {
  name: "Donald Duck",
  city: "Duckburg"
 },
 function(data, status){
  alert("Data: " + data + "\nStatus: " + status);
 });
});

اولین پارامتر $.post() آدرس URL ای است که می‌خواهید درخواست کنید ("demo_test_post.asp").

سپس داده‌ای را برای ارسال به همراه درخواست pass می‌کنیم (نام و شهر).

اسکریپت ASP در "demo_test.txt" پارامترها را می‌خواند، آن‌ها را پردازش می‌کند و نتیجه ای برمی‌گرداند.

پارامتر سوم یک تابع Callback است. اولین پارامتر callback محتوای صفحه درخواست شده را نگه می‌دارد، دومین پارامتر وضعیت درخواست را نگه می‌دارد.

نکته: در اینجا شکل ظاهری یک فایل ("demo_test.asp") ASP آورده شده‌است:

<%
dim fname,city
fname=Request.Form("name")
city=Request.Form("city")
Response.Write("Dear " & fname & ". ")
Response.Write("Hope you live well in " & city & ".")
%>

مرجع jQuery AJAX[ویرایش | ویرایش]

برای مرور کامل همهٔ متدهای jQuery AJAX، لطفاً از مرجع jQuery AJAX ما بازدید کنید.


منابع آموزشی[ویرایش]