مقدمه

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Sql-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳دستور زبان
۴عبارت SELECT
۵عبارت SELECT DISTINCT
۶شرط WHERE
۷عملگرهای AND, OR, NOT
۸کلمهٔ کلیدی ORDER BY
۹عبارت INSERT INTO
۱۰مقدارهای NULL
۱۱عبارت UPDATE
۱۲عبارت DELETE
۱۳عبارت‌های TOP ،LIMIT یا ROWNUM
۱۴توابع MIN و MAX
۱۵توابع COUNT ،AVG و SUM
۱۶عملگر LIKE
۱۷کاراکترهای Wildcard
۱۸عملگر IN
۱۹عملگر BETWEEN
۲۰نام‌های مستعار (Aliases)
۲۱متصل کردن (Join)
۲۲کلمهٔ کلیدی INNER JOIN
۲۳کلمهٔ کلیدی LEFT JOIN
۲۴کلمهٔ کلیدی RIGHT JOIN
۲۵کلمهٔ کلیدی FULL OUTER JOIN
۲۶دستور Self JOIN
۲۷عملگر UNION
۲۸عبارت GROUP BY
۲۹عبارت HAVING
۳۰عملگر EXISTS
۳۱عملگرهای ANY و ALL
۳۲عبارت SELECT INTO
۳۳عبارت INSERT INTO SELECT
۳۴عبارت CASE
۳۵توابع NULL
۳۶Stored Procedure
۳۷یادداشت‌ها
بانک اطلاعاتی
مرجع
مثال‌ها

SQL یک زبان استاندارد برای تغییر و دسترسی به بانک اطلاعاتی است.[۱]

SQL چیست؟

 • SQL به معنی زبان پرس‌وجو استاندارد (Structured Query Language) است
 • SQL امکان دسترسی و دستکاری بانک اطلاعاتی را فراهم می‌کند
 • در سال ۱۹۸۶، SQL مؤسسه American National Standards Institute (ANSI) و در سال ۱۹۸۷ در International Organization for Standardization (ISO) به یک استاندارد تبدیل شد

SQL چه کارهایی می‌تواند انجام دهد؟

 • SQL می‌تواند پرس‌وجوها را در یک بانک اطلاعاتی اجرا کند
 • SQL می‌تواند داده‌ها را از بانک اطلاعاتی بازیابی کند
 • SQL می‌تواند رکوردهایی در جدول وارد کند
 • SQL می‌تواند رکوردهای بانک اطلاعاتی را بروزرسانی کند
 • SQL می‌تواند رکوردهای بانک اطلاعاتی را حذف کند
 • SQL می‌تواند بانک اطلاعاتی را ایجاد کند
 • SQL می‌تواند در یک بانک اطلاعاتی، جدول‌های جدیدی تولید کند
 • SQL می‌تواند stored proceduresها را در یک بانک اطلاعاتی تولید کند
 • stored procedures می‌تواند Viewها را در بانک اطلاعاتی تولید کند
 • SQL می‌تواند برای جدول‌ها، روال‌ها (Procedures) و viewها مجوزهایی تنظیم کند

SQL یک استاندارد است - اما ...

اگرچه SQL یک استاندارد ANSI/ISO است، اما بین نسخه‌های مختلف SQL تفاوت‌هایی وجود دارد.

با این حال، برای سازگاری با استاندارد ANSI، همه آنها حداقل دستورهای اصلی (مانند SELECT,UPDATE ,DELETE ,INSERT ,WHERE) را به روش مشابه‌ای پشتیبانی می‌کنند.

توجه: اکثر برنامه‌های بانک اطلاعاتی SQL، علاوه بر استاندادر SQL افزونه‌های خاص خود را هم دارند.

استفاده از SQL در وبسایت خود

برای تولید وبسایتی که داده‌های مربوط به یک بانک اطلاعاتی را نمایش می‌دهد، به موارد زیر نیاز خواهید داشت:

 • یک برنامه بانک اطلاعاتی RDBMS (یعنی MS Access, SQL Server, MySQL)
 • استفاده از یک زبان اسکریپتی سمت سرور، مانند PHP یا ASP
 • استفاده از SQL برای به‌دست‌آوردن داده‌هایی که می‌خواهید
 • استفاده از HTML/CSS برای استایل دهی به صفحه

RDBMS

RDBMS به معنی سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی رابطه ای (Relational Database Management System) است.

RDBMS پایه ای برای SQL و همه سیستم‌های بانک اطلاعاتی مدرن مانند MS SQL Server,IBM DB2 ،Oracle ,MySQL و Microsoft Access است.

داده‌های RDBMS در اشیاء بانک اطلاعاتی نام جدول‌ها ذخیره می‌شوند. جدول مجموعه ای داده‌های مرتبط است و شامل ستون‌ها و ردیف‌ها می‌شود.

به جدول “Customers” نگاه کنید:

مثال
SELECT * FROM Customers;

هر جدول به موجودیت‌های کوچکتری به نام فیلد تقسیم می‌شود. قسمت‌های موجود در جدول Customers شامل CustomerID ,CustomerName ,ContactName ,Address , City , PostalCode و Country می‌باشد. فیلد ستونی در جدول است که برای نگهداری اطلاعات خاص در مورد هر رکورد در جدول طراحی شده‌است.

رکورد، که ردیف (row) نیز نامیده می‌شود، هر ورودی تکی است که در یک جدول وجود دارد. به عنوان مثال، در جدول Customers فوق ۹۱ رکورد وجود دارد. رکورد یک موجودیت افقی در جدول است.

ستون یک موجودیت عمودی در جدول است که شامل همه داده‌های مربوط به یک فیلد خاص در جدول است.


منابع آموزشی