عبارت CREATE DATABASE

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Sql-menu.png
موارد آموزشی
بانک اطلاعاتی
۱عبارت CREATE DATABASE
۲عبارت DROP DATABASE
۳پشتیبان‌گیری بانک اطلاعاتی برای SQL Server
۴عبارت CREATE TABLE
۵عبارت DROP TABLE
۶عبارت ALTER TABLE
۷محدودیت‌ها
۸محدودیت NOT NULL
۹محدودیت UNIQUE
۱۰محدودیت PRIMARY KEY
۱۱محدودیت FOREIGN KEY
۱۲محدودیت CHECK
۱۳محدودیت DEFAULT
۱۴عبارت CREATE INDEX
۱۵فیلد افزایش خودکار
۱۶کار با تاریخ‌ها
۱۷Viewها
۱۸تزریق
۱۹میزبانی
مرجع
مثال‌ها

عبارت CREATE DATABASE در SQL

عبارت CREATE DATABASE برای ایجاد یک بانک اطلاعاتی SQL جدید استفاده می‌شود.[۱]

نحو
CREATE DATABASE databasename;

مثال CREATE DATABASE

عبارت SQL زیر یک بانک اطلاعاتی به نام "testDB" ایجاد می‌کند:

CREATE DATABASE testDB;


نکته: پیش از ایجاد بانک اطلاعاتی، مطمئن شوید حق ویژه admin (به فارسی: مدیر) را دارید. هنگامی که یک بانک اطلاعاتی ایجاد شود، می‌توانید آن را در لیست بانک اطلاعاتی با فرمان SHOW DATABASES; بررسی کنید.


منابع آموزشی