دستورات شرطی If و else در پایتون (Python If ... Else) با مثال و تمرین به همراه مرجع در پایتون

100% کامل شده تا
از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون
یک عبارت if else پایتون درست یا نادرست بودن یک عبارت را ارزیابی می‌کند. اگر یک شرط درست باشد، دستور "if" اجرا می‌شود. در غیر این صورت، عبارت "else" اجرا می‌شود. … در پایتون برای انجام عملیات شرطی از دستور if و if...else استفاده می‌شود.


شرط ها و عبارت های If در پایتون[ویرایش | ویرایش]

پایتون از شرایط منطقی معمول ریاضیات را پشتیبانی می‌کند:
برابر است: a == b
برابر نیست: a != b
کمتر از: a < b
کمتر یا مساوی با: a <= b
بزرگتر از: a > b
بزرگتر یا مساوی با: a >= b

این شرط‌ها را می‌توان به روش‌های مختلفی استفاده کرد، اکثراً در "عبارت‌های if" و حلقه‌ها، پایتون از شرط‌های منطقی رایج ریاضی پشتیبانی می‌کند:[۱]

یک "عبارت if" با استفاده از کلمه کلیدی if نوشته می‌شود.

مثال

عبارت if:

a = 33
b = 200
if b > a:
 print("b is greater than a")

در این مثال از دو متغیر a و b استفاده می‌کنیم که بعنوان بخشی از عبارت if برای بررسی اینکه آیا b بزرگتر از a هست یا نه استفاده می‌شوند. از آنجایی که a برابر 33 و b برابر با 200 است می‌دانیم 200 بزرگتر از 33 است و درنتیجه “b is greater than a” پس (b از a بزرگتر است) را چاپ می‌کنیم.

تورفتگی (فاصله گذاری)[ویرایش | ویرایش]

پایتون به تورفتگی‌ها (فاصله‌های خالی در ابتدای یک خط) برای تعیین دامنه در کد وابسته است. زبان‌های برنامه نویسی دیگر اغلب از آکولادها برای این هدف استفاده می‌کنند.

مثال

عبارت if بدون تورفتگی (خطا خواهد داد):

a = 33
b = 200
if b > a:
print("b is greater than a") # you will get an error


Elif[ویرایش | ویرایش]

کلمه کلیدی elif روش پایتون برای گفتن «اگر شرط قبلی true نباشد، این شرط را امتحان کنید» است.

مثال
a = 33
b = 33
if b > a:
 print("b is greater than a")
elif a == b:
 print("a and b are equal")

در این مثال a با b برابر است بنابراین اولین شرط true نیست، اما شرط elif برابر با true است، بنابراین “a and b are equal” را چاپ می‌کنیم.


Else[ویرایش | ویرایش]

کلمه کلیدی else هرآنچه که توسط شرط‌های قبلی دریافت نشود را می‌گیرد.

مثال
a = 200
b = 33
if b > a:
 print("b is greater than a")
elif a == b:
 print("a and b are equal")
else:
 print("a is greater than b")

در این مثال a بزرگتر از b است، بنابراین اولین شرط true نیست همچنین شرط elif هم true نیست پس به شرط else رفته و “a is greater than b” را چاپ می‌کنیم.

همچنین می‌توانید یک else بدون elif داشته باشید:

مثال
a = 200
b = 33
if b > a:
 print("b is greater than a")
else:
 print("b is not greater than a")

مختصر نویسی If[ویرایش | ویرایش]

اگر فقط یک عبارت برای اجرا دارید، می‌توانید آن را در همان خط عبارت if بنویسید.

مثال

عبارت if تک خطی:

if a > b: print("a is greater than b")

مختصر نویسی If … Else[ویرایش | ویرایش]

اگر فقط یک عبارت برای اجرا دارید، یکی برای if و یکی برای else می‌توانید آن را در همان خط قرار دهید:

مثال

عبارت if else تک خطی:

a = 2
b = 330
print("A") if a > b else print("B")
این تکنیک بعنوان عملگرهای سه‌تایی یا عبارت‌های شرطی شناخته می‌شود.

همچنین می‌توانید چند عبارت else در یک خط داشته باشید:

مثال

عبارت if else یک خطی با ۳ شرط:

a = 330
b = 330
print("A") if a > b else print("=") if a == b else print("B")

And[ویرایش | ویرایش]

کلمه کلیدی and یک عملگر منطقی است و برای ترکیب عبارت‌های شرطی بکار می‌رود:

مثال

بزرگتر بودن a از b را AND (و) بزرگتر بودن c از a را بررسی می‌کند:

a = 200
b = 33
c = 500
if a > b and c > a:
 print("Both conditions are True")

Or[ویرایش | ویرایش]

کلمه کلیدی or یک عملگر منطقی است و برای ترکیب عبارت‌های شرطی بکار می‌رود:

مثال

بزرگتر بودن a از b را OR (یا) بزرگتر بودن c از a را بررسی می‌کند:

a = 200
b = 33
c = 500
if a > b or a > c:
 print("At least one of the conditions is True")

If تو در تو[ویرایش | ویرایش]

می‌توانید داخل عبارت‌های if عبارت‌های if دیگری داشته باشید، به این حالت عبارت‌های if تودرتو گفته می‌شود.

مثال
x = 41

if x > 10:
 print("Above ten,")
 if x > 20:
  print("and also above 20!")
 else:
  print("but not above 20.")

عبارت pass[ویرایش | ویرایش]

عبارت‌های if نباید خالی باشند، ما اگر به هر دلیلی عبارت if بدون محتوا دارید، برای جلوگیری از خطا آن را در عبارت pass قرار دهید.

مثال
a = 33
b = 200

if b > a:
 pass

منابع آموزشی
به‌روزرسانی شده: ۳۲ روز پیش