Drop Collection در MongoDB

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
۱شروع کار
۲ایجاد پایگاه‌داده
۳ایجاد Collection
۴Insert
۵Find
۶پرس‌وجو
۷مرتب‌سازی
۸Delete
۹Drop Collection
۱۰بروزرسانی
۱۱محدود‌کردن
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون

حذف مجموعه (Collection)[ویرایش | ویرایش]

می‌توان با استفاده از متد drop() یک جدول، یا یک مجموعه همان‌طور که در MongoDB نامیده می‌شود، را حذف کرد.[۱]

مثال[ویرایش | ویرایش]

مجموعه “customers” را حذف می‌کند:

import pymongo

myclient = pymongo.MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
mydb = myclient["mydatabase"]
mycol = mydb["customers"]

mycol.drop()


مشاهدهٔ نتیجه


اگر مجموعه ای با موفقیت حذف شود، متد drop() مقدار true را برمی‌گرداند، و اگر مجموعه وجود نداشته باشد false برمی‌گرداند.


منابع آموزشی