MongoDB

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
۱شروع کار
۲ایجاد پایگاه‌داده
۳ایجاد Collection
۴Insert
۵Find
۶پرس‌وجو
۷مرتب‌سازی
۸Delete
۹Drop Collection
۱۰بروزرسانی
۱۱محدود‌کردن
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون

پایتون را می‌توان در برنامه‌های کاربردی پایگاه داده‌ای استفاده کرد.[۱]

یکی از محبوبترین پایگاه داده‌های MongoDB ،NoSQL است.

MongoDB

MongoDB داده‌ها را در سندهای JSON-مانند ذخیره می‌کند که پایگاه داده را بسیار منعطف و مقیاس پذیر (Scalable) می‌کند.

برای اینکه بتوانید با مثال‌های کد این آموزش را امتحان کنید، نیاز به دسترسی به پایگاه داده MongoDB دارید.

می‌توانید پایگاه داده MongoDB را بطور رایگان از https://www.mongodb.com دانلود کنید.

PyMongo

پایتون برای دسترسی به پایگاه داده MongoDB یک درایور MongoDB مورد نیاز است.

در این آموزش از درایور MongoDB به نام "PyMongo" استفاده می‌شود.

ما پیشنهاد می‌کنیم که از PIP برای نصب "PyMongo" استفاده کنید.

به احتمال زیاد PIP از پیش در محیط پایتون شما نصب شده‌است.

خط فرمان خود را به محل PIP برده و فرمان زیر را تایپ کنید:

"PyMongo" را دانلود و نصب می‌کند:

Terminal.png PyMongo

حال شما درایور mongoDB را دانلود و نصب کرده‌اید.

تست PyMongo

برای بررسی اینکه نصب موفقیت آمیز بوده یا نه، یا اینکه از پیش "pymongo" نصب شده یا نه، یک صفحه پایتون با محتوای زیر ایجاد کنید:

import pymongo

اگر کد بالا بدون خطا اجرا شود، یعنی "pymongo" نصب شده و آماده استفاده است.


منابع آموزشی