نحوه معکوس کردن رشته در پایتون (How to Reverse a String in Python)

100% کامل شده تا
از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
زبان‌های دیگر:
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
۱حذف کپی‌های لیست
۲معکوس‌کردن رشته
۳جمع‌کردن دو عدد
مثال‌های پایتون
۱مثال‌ها




نحوه معکوس کردن رشته در پایتون را بیاموزید.[۱]


هیچ تابع داخلی (built-in) برای معکوس کردن رشته در پایتون وجود ندارد.

سریع‌ترین (و آسانترین) راه استفاده از یک slice است که به عقب بر می‌گردد، -1.

مثال

رشتهٔ "Hello World" را معکوس می‌کند:

txt = "Hello World"[::-1]
print(txt)

نتیجه
dlroW olleH


توضیح مثال[ویرایش | ویرایش]

ما رشته‌ای داریم، "Hello World"، که می‌خواهیم آن را معکوس کنیم:

رشته‌ای که قرار است معکوس شود

txt = "Hello World"[::-1]
print(txt)

یک slice ایجاد می‌کنیم که از انتهای این رشته آغاز شود، و به سمت عقب برود.

در این مثال خاص، عبارت [::-1] slice یعنی شروع از انتهای رشته و پایان در مکان ۰، حرکت با قدم -1، منفی یک، که یعنی یک قدم به عقب.

slice کردن رشته
txt = "Hello World"[::-1]
print(txt)

حال یک رشتهٔ txt داریم که "Hello World" را رو به عقب می‌خواند.

رشته را برای نمایش نتیجه چاپ می‌کنیم

چاپ لیست

txt = "Hello World"[::-1]
print(txt)



ایجاد یک تابع[ویرایش | ویرایش]

اگر می‌خواهید تابعی ایجاد کنید که رشته‌های خود را به آن ارسال کنید، و آنها را وارونه برگرداند، می‌توانید تابعی ایجاد کرده و کد مثال بالا را در آن بنویسید.

مثال
def my_function(x):
  return x[::-1]

mytxt = my_function("I wonder how this text looks like backwards")

print(mytxt)

نتیجه
sdrawkcab ekil skool txet siht woh rednow I


توضیح مثال[ویرایش | ویرایش]

تابعی ایجاد می‌کنیم که رشته‌ها را بعنوان آرگومان دریافت کند.

ایجاد یک تابع

def my_function(x):
  return x[::-1]

mytxt = my_function("I wonder how this text looks like backwards")

print(mytxt)

رشته را با شروع از انتها slice می‌کند و به سمت عقب حرکت می‌کند.

Slice کردن رشته

def my_function(x):
  return x[::-1]

mytxt = my_function("I wonder how this text looks like backwards")

print(mytxt)

رشتهٔ وارونه را برگردانید

رشتهٔ وارونه را برمی‌گرداند

def my_function(x):
  return x[::-1]

mytxt = my_function("I wonder how this text looks like backwards")

print(mytxt)

تابع را فراخوانی کرده و یک رشته را بعنوان پارامتر آن قرار می‌دهیم:

فراخوانی تابع

def my_function(x):
  return x[::-1]

mytxt = my_function("I wonder how this text looks like backwards")

print(mytxt)

نتیجه را چاپ می‌کنیم:

چاپ نتیجه

def my_function(x):
  return x[::-1]

mytxt = my_function("I wonder how this text looks like backwards")

print(mytxt)

منابع آموزشی




به‌روزرسانی شده: ۱۴ روز پیش