نحوه حذف موارد تکراری از لیست پایتون (How to Remove Duplicates From a Python List)

100% کامل شده تا
از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
۱حذف کپی‌های لیست
۲معکوس‌کردن رشته
۳جمع‌کردن دو عدد
مثال‌های پایتون
۱مثال‌ها
نحوهٔ حذف تکرارها (Duplicates) از یک لیست در پایتون را بیاموزید.[۱]


مثال

همهٔ کپی‌ها را از لیست حذف می‌کند:

mylist = ["a", "b", "a", "c", "c"]
mylist = list(dict.fromkeys(mylist))
print(mylist)

نتیجه
['a', 'b', 'c']


توضیح مثال[ویرایش | ویرایش]

ابتدا یک لیست داریم که شامل کپی‌ها است:

لیستی شامل کپی‌ها (A List with Duplicates)

mylist = ["a", "b", "a", "c", "c"]
mylist = list(dict.fromkeys(mylist))
print(mylist)

با استفاده از آیتم‌های لیست بعنوان کلید، یک دیکشنری ایجاد می‌کنیم. این کار باعث می‌شود کپی‌ها به‌طور خودکار حذف شوند، زیرا دیکشنری‌ها نمی‌توانند کلیدهای تکراری داشته باشند.

ایجاد یک دیکشنری (Create a Dictionary)

mylist = ["a", "b", "a", "c", "c"]
mylist = list( dict.fromkeys(mylist) )
print(mylist)

سپس، دیکشنری را مجدداً به لیست تبدیل می‌کنیم:

تبدیل به یک لیست (Convert Into a List)

mylist = ["a", "b", "a", "c", "c"]
mylist = list( dict.fromkeys(mylist) )
print(mylist)

حال لیستی بدون داده‌های تکراری داریم و ترتیب آن مشابه همان لیست اصلی است.

برای نمایش نتیجه لیست را چاپ می‌کنیم

چاپ لیست (Print the List)

mylist = ["a", "b", "a", "c", "c"]
mylist = list(dict.fromkeys(mylist))
print(mylist)ایجاد یک تابع[ویرایش | ویرایش]

اگر می‌خواهید تابعی ایجاد کنید که لیست‌های خود را به آن ارسال کنید، و آنها را بدون داده‌های تکراری (Duplicates) دریافت کنید، می‌توانید تابعی ایجاد کرده و کد مثال بالا را برای آن بنویسید.

مثال
def my_function(x):
  return list(dict.fromkeys(x))

mylist = my_function(["a", "b", "a", "c", "c"])

print(mylist)

نتیجه
['a', 'b', 'c']


توضیح مثال[ویرایش | ویرایش]

تابعی ایجاد می‌کنیم که لیست‌ها را بعنوان آرگومان دریافت کند.

ایجاد یک تابع (Create a Function)

def my_function(x):
  return list(dict.fromkeys(x))

mylist = my_function(["a", "b", "a", "c", "c"])

print(mylist)

با استفاده از آیتم‌های لیست بعنوان کلید، یک دیکشنری ایجاد می‌کنیم.

ایجاد یک دیکشنری (Create a Dictionary)

def my_function(x):
  return list( dict.fromkeys(x) )

mylist = my_function(["a", "b", "a", "c", "c"])

print(mylist)

دیکشنری را به یک لیست تبدیل می‌کنیم.

تبدیل به لیست (Convert Into a List)

def my_function(x):
  return list( dict.fromkeys(x) )

mylist = my_function(["a", "b", "a", "c", "c"])

print(mylist)

لیست را برمی‌گردانیم

برگرداندن لیست (Return List)

def my_function(x):
  return list(dict.fromkeys(x))

mylist = my_function(["a", "b", "a", "c", "c"])

print(mylist)

تابع را فراخوانی کرده و لیست را بعنوان پارامتر آن قرار می‌دهیم:

فراخوانی تابع (Call the Function)

def my_function(x):
  return list(dict.fromkeys(x))

mylist = my_function(["a", "b", "a", "c", "c"])

print(mylist)

نتیجه را چاپ می‌کنیم:

چاپ نتیجه (Print the Result)

def my_function(x):
  return list(dict.fromkeys(x))

mylist = my_function(["a", "b", "a", "c", "c"])

print(mylist)

منابع آموزشی
به‌روزرسانی شده: ۴۲ روز پیش