چگونگی جمع کردن دو عدد در پایتون (How to Add Two Numbers in Python)

100% کامل شده تا
از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
۱حذف کپی‌های لیست
۲معکوس‌کردن رشته
۳جمع‌کردن دو عدد
مثال‌های پایتون
۱مثال‌ها
چگونگی جمع دو عدد در پایتون را می‌آموزید.[۱]


از عملگر + برای جمع کردن دو عدد استفاده کنید:

مثال
x = 5
y = 10
print(x + y)

نتیجه
15


جمع کردن دو عدد با ورودی کاربر[ویرایش | ویرایش]

در این مثال، کاربر باید دو عدد وارد کند. سپس ما مجموع را با محاسبه (جمع) این دو عدد چاپ می‌کنیم:

مثال
x = input("Type a number: ")
y = input("Type another number: ")

sum = int(x) + int(y)

print("The sum is: ", sum)

نتیجه
C:\Users\My Name>python demo_howto_add_two_numbers2.py
Type a number: 10
Type another number: 15
The sum is: 25


منابع آموزشی
به‌روزرسانی شده: ۳۷ روز پیش