چگونگی حذف کردن کپی‌ها از لیست پایتون

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
۱حذف کپی‌های لیست
۲معکوس‌کردن رشته
۳جمع‌کردن دو عدد
مثال‌های پایتون
۱مثال‌ها

نحوهٔ حذف تکرارها (Duplicates) از یک لیست در پایتون را بیاموزید.[۱]

مثال

همهٔ کپی‌ها را از لیست حذف می‌کند:

mylist = ["a", "b", "a", "c", "c"]
mylist = list(dict.fromkeys(mylist))
print(mylist)

توضیح مثال

ابتدا یک لیست داریم که شامل کپی‌ها است:

لیستی شامل کپی ها

mylist = ["a", "b", "a", "c", "c"]
mylist = list(dict.fromkeys(mylist))
print(mylist)

با استفاده از آیتم‌های لیست بعنوان کلید، یک دیکشنری ایجاد می‌کنیم. این کار باعث می‌شود کپی‌ها بطور خودکار حذف شوند، زیرا دیکشنری‌ها نمی‌توانند کلیدهای تکراری داشته باشند.

ایجاد یک دیکشنری

mylist = ["a", "b", "a", "c", "c"]
mylist = list( dict.fromkeys(mylist) )
print(mylist)

سپس، دیکشنری را مجدداً به لیست تبدیل می‌کنیم:

تبدیل به یک لیست

mylist = ["a", "b", "a", "c", "c"]
mylist = list( dict.fromkeys(mylist) )
print(mylist)

حال لیستی بدون داده‌های تکراری داریم و ترتیب آن مشابه همان لیست اصلی است.

برای نمایش نتیجه لیست را چاپ می‌کنیم

چاپ لیست

mylist = ["a", "b", "a", "c", "c"]
mylist = list(dict.fromkeys(mylist))
print(mylist)

ایجاد یک تابع

اگر می‌خواهید تابعی ایجاد کنید که لیست‌های خود را به آن ارسال کنید، و آنها را بدون داده‌های تکراری (Duplicates) دریافت کنید، می‌توانید تابعی ایجاد کرده و کد مثال بالا را برای آن بنویسید.

مثال

def my_function(x):
  return list(dict.fromkeys(x))

mylist = my_function(["a", "b", "a", "c", "c"])

print(mylist)

توضیح مثال

تابعی ایجاد می‌کنیم که لیست‌ها را بعنوان آرگومان دریافت کند.

ایجاد یک تابع

def my_function(x):
  return list(dict.fromkeys(x))

mylist = my_function(["a", "b", "a", "c", "c"])

print(mylist)

با استفاده از آیتم‌های لیست بعنوان کلید، یک دیکشنری ایجاد می‌کنیم.

ایجاد یک دیکشنری

def my_function(x):
  return list( dict.fromkeys(x) )

mylist = my_function(["a", "b", "a", "c", "c"])

print(mylist)

دیکشنری را به یک لیست تبدیل می‌کنیم.

تبدیل به لیست

def my_function(x):
  return list( dict.fromkeys(x) )

mylist = my_function(["a", "b", "a", "c", "c"])

print(mylist)

لیست را برمی‌گردانیم

برگرداندن لیست

def my_function(x):
  return list(dict.fromkeys(x))

mylist = my_function(["a", "b", "a", "c", "c"])

print(mylist)

تابع را فراخوانی کرده و لیست را بعنوان پارامتر آن قرار می‌دهیم:

فراخوانی تابع

def my_function(x):
  return list(dict.fromkeys(x))

mylist = my_function(["a", "b", "a", "c", "c"])

print(mylist)

نتیجه را چاپ می‌کنیم:

چاپ نتیجه

def my_function(x):
  return list(dict.fromkeys(x))

mylist = my_function(["a", "b", "a", "c", "c"])

print(mylist)


منابع آموزشی