50 کامل شده تا

پودمان ها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون


پودمان چیست؟

پودمان را مشابه یک کتابخانه کد در نظر بگیرید.[۱]

فایلی شامل مجموعه ای از توابع که می‌خواهید در برنامه کاربردی خود اضافه کنید.


ایجاد یک پودمان

برای ایجاد یک پودمان فقط کدی که می‌خواهید را در فایلی با افزونه .py ذخیره کنید:

مثال

این کد را در فایلی با نام mymodule.py ذخیره می‌کند

def greeting(name):
  print("Hello, " + name)Python


استفاده از پودمان

حال می‌توانیم با استفاده از عبارت import پودمانی که ساخته‌ایم را استفاده کنیم:

مثال

پودمانی به نام mymodule را impoert کرده و تابع greeting را فراخوانی می‌کند:

import mymodule

mymodule.greeting("Jonathan")


توجه: هنگام استفاده از تابعی در ماژول، از نحو: module_name.function_name استفاده کنید.

متغیرها در پودمان

پودمان می‌تواند، همان‌طور که توضیح داده شد، دارای توابعی باشد اما متغیرهایی از همهٔ انواع (آرایه‌ها، دیکشنری‌ها، اشیاء و غیره):

مثال

این کد را در mymodule.py را ذخیره می‌کند

person1 = {
  "name": "John",
  "age": 36,
  "country": "Norway"
}


مثال

پودمانی به نام mymodule را import کرده و به دیکشنری person1 دسترسی پیدا می‌کند:

import mymodule

a = mymodule.person1["age"]
print(a)


نامگذاری پودمان

می‌توانید فایل پودمان را به دلخواه نامگذاری کنید، اما باید افزونه .py داشته باشد

نامگذاری مجدد پودمان

می‌توانید برای ایجاد یک نام مستعار هنگام import کردن پودمان، از کلمه کلیدی as استفاده کنید:

مثال

یک نام مستعار برای mymodule به نام mx ایجاد می‌کند:

import mymodule as mx

a = mx.person1["age"]
print(a)

پودمان های داخلی (built-in)

پودمان‌های داخلی زیادی در پایتون وجود دارند که می‌توانید هر زمان که خواستید آنها را import کنید.

مثال

پودمان platform را import و استفاده می‌کند:

import platform

x = platform.system()
print(x)

استفاده از تابع dir()

یک تابع داخلی برای لیست کردن همهٔ نام توابع (یا نام متغیرها) در یک وجود دارد. تابع dir():

مثال

همهٔ نام‌های تعریف شدهٔ متعلق به پودمان platform را لیست می‌کند:

import platform

x = dir(platform)
print(x)


توجه: تابع dir() را می‌توان برای همه ماژول‌ها استفاده کرد حتی آنهایی که خودتان ایجاد کرده‌اید.

Import کردن از پودمان

می‌توانید فقط بخش‌هایی از پودمان را با استفاده از کلمه کلیدی from انتخاب کنید.

مثال

پودمانی به نام mymodule یک تابع و یک دیکشنری دارد:

def greeting(name):
  print("Hello, " + name)

person1 = {
  "name": "John",
  "age": 36,
  "country": "Norway"
}


مثال

فقط دیکشنری person1 را از پودمان import می‌کند:

from mymodule import person1

print (person1["age"])


توجه: هنگام import کردن با استفاده از کلمه کلیدی from، از نام ماژول هنگامی که به نام عنصرهای داخل اشاره می‌کند استفاده نکنید. مثال: person1["age"], نه mymodule.person1["age"]


منابع آموزشی