50 کامل شده تا

متدهای Set

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون


متدهای مجموعه

پایتون مجموعه ای از متدهای داخلی دارد که می‌توانید برای کار با setها از آنها استفاده کنید.[۱]

تعریف متد
عنصری به مجموعه اضافه می‌کند add()
همهٔ عنصرها را از مجموعه حذف می‌کند clear()
یک کپی از مجموعه برمی‌گرداند copy()
یک مجموعه شامل تفاوت‌های بین دو یا چند مجموعه برمی‌گرداند difference()
آیتم‌های داخل این مجموعه که در مجموعه دیگر (مجموعه ای خاص) هم هست حذف می‌کند difference_update()
آیتم‌های مشخص شده را حذف می‌کند discard()
مجموعه ای را برمی‌گرداند که اشتراک دو مجموعه است intersection()
آیتم‌هایی در این مجموعه را که در مجموعه دیگر (مجموعه خاص) نیستند حذف می‌کند intersection_update()
اگر دو مجموعه اشتراک داشته باشند یا نه را برمی‌گرداند isdisjoint()
بیان می‌کند آیا مجموعه دیگر شامل این مجموعه می‌شود یا نه issubset()
بیان می‌کند آیا مجموعه دیگر شامل این مجموعه می‌شود یا نه issuperset()
عنصری را از یک مجموعه حذف می‌کند pop()
عنصر خاصی را برمی‌گرداند remove()
مجموعه ای با تفاوت‌های متقارن دو مجموعه برمی‌گرداند symmetric_difference()
تفاوت‌های متقارن را از این مجموعه به مجموعه دیگر وارد می‌کند symmetric_difference_update()
مجموعه ای شامل اجتماع مجموعه‌ها برمی‌گرداند union()
مجموعه را با اجتماع این مجموعه و دیگری بروزرسانی می‌کند update()

[[Python:|صفحهٔ بعد »]]

[[Python:|« صفحهٔ قبل]]


منابع آموزشی