50 کامل شده تا

نام متغیرها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون


نام متغیرها

یک متغیر نام کوتاهی (مانند x یا y) یا نام توصیفی تر (age, carname, total volume) دارند. قوانین متغیرهای پایتون عبارتند از:[۱]

  • نام متغیر باید با یک حرف یا کاراکتر underscore (_) آغاز شود
  • نام متغیر نمی‌تواند با عدد آغاز شود
  • نام متغیر می‌تواند فقط کاراکترهای الفبایی-عددی و underscore داشته باشد (A-z ،0-9 و _)
  • نام متغیرها case-sensitive (به فارسی: حساس به بزرگی و کوچکی حروف) است (age, Age و AGE سه متغیر متفاوت هستند)

مثال

نام متغیرهای مجاز:

myvar = "John"
my_var = "John"
_my_var = "John"
myVar = "John"
MYVAR = "John"
myvar2 = "John"


مثال

نام متغیرهای غیر مجاز:

2myvar = "John"
my-var = "John"
my var = "John"


به یاد داشته باشید که نام متغیرها case-sensitive است.

نام های متغیر چند کلمه ای

خواندن نام‌های متغیر با بیش از یک کلمه ممکن است دشوار باشد.

چندین روش وجود دارد که می‌توانید برای خواندن بیشتر آنها استفاده کنید:

حالت Camel

هر کلمه، به جز کلمه اول، با یک حرف بزرگ شروع می‌شود:

myVariableName = "John"

حالت Pascal

هر کلمه با یک حرف بزرگ شروع می‌شود:

MyVariableName = "John"

حالت Snake

هر کلمه با کاراکتر زیر خط _ جدا می‌شود:

my_variable_name = "John"منابع آموزشیبه‌روزرسانی شده: ۶ ماه پیش