50 کامل شده تا

متغیرهای سراسری

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون

متغیرهای سراسری

متغیرهایی که بیرون از یک تابع تعریف می‌شوند (مانند همهٔ مثال‌های بالا) بعنوان متغیرهای سراسری شناخته می‌شوند.[۱]

متغیرهای سراسری می‌توانند توسط همه، هم داخل توابع و هم خارج از آنها استفاده شوند.

مثال

یک متغیر خارج از تابع تعریف کنید و آن را در داخل تابع استفاده کنید

x = "awesome"

def myfunc():
  print("Python is " + x)

myfunc()


برای ایجاد متغیر با نام مشابه در داخل تابع، این متغیر محلی خواهد بود و فقط می‌توان داخل تابع از آن استفاده کرد. متغیر سراسری با نام مشابه همان‌طور که بوده یعنی سراسری و با مقدار اصلی باقی می‌ماند.

مثال

یک متغیر در داخل تابع با نام مشابه با متغیر سراسری ایجاد کنید

x = "awesome"

def myfunc():
  x = "fantastic"
  print("Python is " + x)

myfunc()

print("Python is " + x)

کلمه کلیدی global

معمولاً هنگامی که یک متغیر داخل تابعی ایجاد می‌کنید، آن متغیر محلی است، و فقط می‌تواند داخل همان تابع استفاده شود.

برای ایجاد متغیر سراسری داخل یک تابع، می‌توانید از کلمه کلیدی global استفاده کنید.

مثال

اگر از کلمه کلیدی global استفاده می‌کنید، متغیر به دامنه سراسری تعلق دارد:

def myfunc():
  global x
  x = "fantastic"

myfunc()

print("Python is " + x)


همچنین اگر می‌خواهید یک متغیر سراسری را داخل یک تابع نغییر دهید، از کلمه کلیدی global استفاده کنید.

مثال

برای تغییر مقدار یک متغیر سراسری داخل یک تابع، با استفاده از کلمه کلیدی global به آن متغیر ارجاع بزنید:

x = "awesome"

def myfunc():
  global x
  x = "fantastic"

myfunc()

print("Python is " + x)منابع آموزشیبه‌روزرسانی شده: ۶ ماه پیش