50 کامل شده تا

تخصیص مقدار به چند متغیر

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون

تخصیص مقدار به چند متغیر

پایتون امکان تخصیص مقدار به چند متغیر در یک خط را فراهم می‌کند:[۱]

مثال
x, y, z = "Orange", "Banana", "Cherry"
print(x)
print(y)
print(z)


توجه: اطمینان حاصل کنید که تعداد متغیرها با تعداد مقادیر مطابقت دارد، در غیر این صورت با خطا مواجه خواهید شد.

یک مقدار برای متغیرهای متعدد

همچنین می‌توانید یک مقدار مشابه را در یک خط به چند متغیر بدهید:

مثال
x = y = z = "Orange"
print(x)
print(y)
print(z)

Collection را باز کنید

اگر مجموعه ای از مقادیر را در یک tuple ,list و غیره داشته باشید، پایتون به شما امکان می‌دهد مقادیر را از متغیرها استخراج کنید. این عمل را Collection (بسته‌بندی) می‌نامند.

مثال

بسته‌بندی list را باز کنید:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
x, y, z = fruits
print(x)
print(y)
print(z)


در مورد unpacking در بخش Unpack Tuples بیشتر یاد خواهید گرفت.


منابع آموزشیبه‌روزرسانی شده: ۶ ماه پیش