50 کامل شده تا

پیوستن لیست ها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون


پیوستن (Join) دو لیست به هم

در پایتون روش‌های زیادی برای join یا الحاق (concatenate) دو یا چند لیست وجود دارد.[۱]

یکی از ساده‌ترین روش‌ها استفاده از عملگر + است.

مثال

Join دو لیست به هم:

list1 = ["a", "b", "c"]
list2 = [1, 2, 3]

list3 = list1 + list2
print(list3)


یکی دیگر از روش‌های الحاق دو لیست ضمیمه کردن (append) یک به یک همهٔ آیتم‌های list2 به list1 است:

مثال

List2 را به list1 ضمیمه می‌کند:

list1 = ["a", "b" , "c"]
list2 = [1, 2, 3]

for x in list2:
  list1.append(x)

print(list1)


یا می‌توانید از متد extend()که هدف آن اضافه کردن عنصرها از لیستی به لیست دیگر است استفاده کنید:

مثال

استفاده از متد extend() برای اضافه کردن list2 در انتهای list1:

list1 = ["a", "b" , "c"]
list2 = [1, 2, 3]

list1.extend(list2)
print(list1)منابع آموزشیبه‌روزرسانی شده: ۶ ماه پیش