75 کامل شده تا

لیست های حلقه ای

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون

از طریق لیست، حلقه ایجاد کنید

با استفاده از حلقهٔ for می‌توانید موارد لیست را بررسی کنید:[۱]

مثال

همهٔ موارد موجود در لیست را یکی یکی چاپ کنید:

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
for x in thislist:
  print(x)


در مورد حلقه‌های for در بخش حلقه‌های for در پایتون بیشتر خواهید آموخت.

تعداد اعداد Index را در حلقه کنید

همچنین می‌توانید موارد لیست را با مراجعه به شماره index آنها مرور کنید.

از توابع range() و len() استفاده کنید تا یک قابلیت مناسب ایجاد کند.

مثال

با مراجعه به شماره index مربوطه، همه موارد را چاپ کنید:

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
for i in range(len(thislist)):
  print(thislist[i])


در مثال بالا [0, 1, 2] ایجاد شده قابل تکرار است.


استفاده از حلقهٔ While

با استفاده از حلقهٔ while می‌توانید موارد در لیست را بررسی کنید.

Use the len() function to determine the length of the list, then start at 0 and loop your way through the list items by refering to their indexes.

Remember to increase the index by 1 after each iteration.

مثال

Print all items, using a while loop to go through all the index numbers

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
i = 0
while i < len(thislist):
  print(thislist[i])
  i = i + 1


دربارهٔ حلقه‌های while در فصل حلقه‌های پایتون بیشتر بدانید.

حلقه با استفاده از List Comprehension

List Comprehension کوتاه‌ترین syntax را برای جستجوی لیست‌ها ارائه می‌دهد:

مثال

A short hand for loop that will print all items in a list:

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
[print(x) for x in thislist]


در فصل بعدی دربارهٔ List Comprehension بیشتر بدانید


منابع آموزشیبه‌روزرسانی شده: ۶ ماه پیش