50 کامل شده تا

حذف کردن لیست آیتم ها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون

Remove Specified Item

The remove() method removes the specified item.[۱]

مثال

Remove "banana":

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
thislist.remove("banana")
print(thislist)

Remove Specified Index

The pop() method removes the specified index.

مثال

Remove the second item:

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
thislist.pop(1)
print(thislist)


متد pop() اندیس مشخص شده را (یا اگر اندیس مشخص نشده باشد آخرین آیتم را) حذف می‌کند:

مثال

Remove the last item:

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
thislist.pop()
print(thislist)

کلمه کلیدی del اندیس مشخص شده را حذف می‌کند:

مثال

Remove the first item:

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
del thislist[0]
print(thislist)


کلمه کلیدی del کل لیست را هم بطور کامل حذف می‌کند:

مثال

Delete the entire list:

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
del thislist

Clear the List

متد clear() لیست را خالی می‌کند:

The list still remains, but it has no content.

مثال

Clear the list content:

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
thislist.clear()
print(thislist)منابع آموزشیبه‌روزرسانی شده: ۶ ماه پیش