50 کامل شده تا

تمرینات لیست

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون


توانایی خود را با تمرین‌ها ارزیابی کنید

اکنون شما چیزهای زیادی درباره لیست ها و چگونگی استفاده از آنها در پایتون آموخته اید. [۱]

آیا شما برای یک آزمون، آماده هستید؟

سعی کنید قسمت خالی را پر کنید تا این‌که کد مطابق انتظار، درست عمل کند:

به قسمت تمرین بروید و تمام تمرینات لیست پایتون را آزمایش کنید:

تمرینات لیست پایتون


منابع آموزشیبه‌روزرسانی شده: ۶ ماه پیش