50 کامل شده تا

اضافه کردن لیست آیتم ها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون

موارد را ضمیمه کنید (Append Items)

برای اضافه کردن آیتم‌ها به انتهای لیست از متد append() استفاده می‌شود:[۱]

مثال

از متد append() برای اضافه کردن یک آیتم استفاده می‌کند:

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
thislist.append("orange")
print(thislist)

آیتم Insert یا (Insert Items)

برای اضافه کردن آیتم در اندیش مشخص از متد insert() استفاده می‌شود:

روش insert() یک مورد را در فهرست مشخص شده وارد می کند:

مثال

آیتم را در دومین مکان وارد می‌کند:

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
thislist.insert(1, "orange")
print(thislist)


نکته: نتیجه مثال‌های بالا، شامل شدن ۴ مورد لیست است.

روش لیست Extend یا (Extend List)

برای افزودن عناصر از لیست دیگری به لیست فعلی، از روش extend() استفاده کنید.

مثال

عناصر tropical را به thislist اضافه کنید:

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
tropical = ["mango", "pineapple", "papaya"]
thislist.extend(tropical)
print(thislist)

عناصر دلخواه به انتهای لیست اضافه می شوند.


اضافه کردن هر تکرار شونده (Add Any Iterable)

در روش extend() لازم نیست لیست‌ها را اضافه کند، شما می‌توانید هر شیء قابل تکراری «tuples، مجموعه‌ها (sets)، فرهنگ لغت‌ها (dictionaries) و غیره» را اضافه کنید.

مثال

عناصر tuple را به لیست اضافه کنید:

thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
thistuple = ("kiwi", "orange")
thislist.extend(thistuple)
print(thislist)منابع آموزشیبه‌روزرسانی شده: ۶ ماه پیش