50 کامل شده تا

متدهای رشته

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون


پایتون مجموعه ای از متدهای built-in دارد که می‌توانید برای کار با رشته‌ها از آنها استفاده کنید.[۱]

نکته: همه متدهای رشته مقدارهای جدید برمی‌گردانند. آنها مقدار اصلی را تغییر نمی‌دهند.
متد تعریف
capitalize() اواین کاراکتر را به حرف بزرگ تبدیل می‌کند
casefold() رشته را به حروف کوچک تبدیل می‌کند
center() یک رشته وسط-چین برمی‌گرداند
count() تعداد دفعاتی که یک مقدار خاص در رشته‌ای رخ داده را برمی‌گرداند
encode() نسخه کد گذاری شدهٔ رشته را برمی‌گرداند
endswith() اگر رشته با مقدار خاصی به پایان برسد true برمی‌گرداند
expandtabs() اندازه تب رشته را تنظیم می‌کند
find() در رشته مقدار خاصی را جستجو کرده و مکان آنرا برمی‌گرداند
format() مقدارهای خاصی را در یک رشته قالب بندی می‌کند
format_map() مقدارهای خاصی را در یک رشته قالب بندی می‌کند
index() مقدار خاصی را در رشته جستجو کرده و مکان آنرا برمی‌گرداند
isalnum() اگر همهٔ کاراکترها در رشته الفبایی و عددی باشند true برمی‌گرداند
isalpha() اگر همهٔ کاراکترها در رشته الفبا باشندtrue برمی‌گرداند
isdecimal() اگر همهٔ کاراکترهای رشته، دهدهی باشند true برمی‌گرداند
isdigit() اگر همهٔ کاراکترهای رشته، عدد باشند true برمی‌گرداند
isidentifier() اگر رشته یک شناسه باشد true برمی‌گرداند
islower() اگر همهٔ کاراکترهای حروف کوچک باشند true برمی‌گرداند
isnumeric() اگر همهٔ کاراکترهای رشته عددی باشند true برمی‌گرداند
isprintable() اگر همهٔ کاراکترهای رشته قابل چاپ باشند true برمی‌گرداند
isspace() اگر همهٔ کاراکترهای رشته فاصله خالی باشند true برمی‌گرداند
istitle() اگر رشته از قواعد عنوان پیروی کند true برمی‌گرداند
isupper() اگر همهٔ کاراکترهای رشته حروف بزرگ باشند true برمی‌گرداند
join() عنصرهای یک iterable را به انتهای یک رشته متصل می‌کند
ljust() یک نسخه justify شده چپ-چین از رشته را برمی‌گرداند
lower() رشته را به حروف کوچک تبدیل می‌کند
lstrip() نسخه left trim از رشته را برمی‌گرداند
maketrans() یک جدول ترجمه برای استفاده در ترجمه‌ها برمی‌گرداند
partition() هنگامی که رشته به سه قسمت تقسیم شود یک تاپل (رکورد) برمی‌گرداند
replace() رشته‌ای را برمی‌گرداند که مقدار خاصی با مقدار خاص دیگری جایگزین شده باشد
rfind() رشته را برای یافتن مقدار خاصی جستجو می‌کند و مکان آخرین جایی که مقدار را یافته برمی‌گرداند
rindex() رشته را برای یافتن مقدار خاصی جستجو می‌کند و مکان آخرین جایی که مقدار را یافته برمی‌گرداند
rjust() یک نسخه justify شده راست-چین از رشته را برمی‌گرداند
rpartition() تاپلی را برمی‌گرداند که رشته در آن به سه قسمت تقسیم شده‌است
rsplit() رشته را در جدا کننده‌های مشخص شده، مجزا می‌کند و یک لیست برمی‌گرداند
rstrip() یک نسخه right trim از رشته را برمی‌گرداند
split() رشته را در جدا کننده‌های مشخص شده، مجزا می‌کند و یک لیست برمی‌گرداند
splitlines() رشته را در خطوط جدید ( (line breaks)) جدا می‌کند و یک لیست برمی‌گرداند
startswith() اگر رشته با مقدار خاصی آغاز شود true برمی‌گرداند
strip() یک نسخه تروتمیز (trimmed) از رشته برمی‌گرداند
swapcase() حروف را جابجا می‌کند، حروف کوچک به بزرگ و حروف بزرگ به کوچک تبدیل می‌شوند
title() اولین کاراکتر هر کلمه را به حرف بزرگ تبدیل می‌کند
translate() رشتهٔ ترجمه شده را برمی‌گرداند
upper() رشته را به حروف بزرگ تبدیل می‌کند
zfill() در ابتدای رشته به تعداد تعیین شده مقدار ۰ قرار می‌دهد


منابع آموزشیبه‌روزرسانی شده: ۶ ماه پیش