50 کامل شده تا

قالب بندی رشته ها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون


همان‌طور که در بخش متغیرهای پایتون آموختیم، نمی‌توانیم رشته‌ها و اعداد را به این شکل با هم ترکیب کنیم:[۱]

مثال
age = 36
txt = "My name is John, I am " + age
print(txt)


اما می‌توانیم رشته‌ها و اعداد را بوسیله متد format() با هم ترکیب کنیم!

متد format()آرگومان‌های پاس شده را می‌گیرد، آنها را قالب بندی می‌کند، و در رشته در مکان {} قرار می‌دهد:

مثال

برای وارد کردن اعداد در رشته‌ها از متد format() استفاده کنید:

age = 36
txt = "My name is John, and I am {}"
print(txt.format(age))


متد format() بی‌نهایت آرگومان می‌پذیرد و آنها را در placeholderهای مربوطه { } قرار می‌دهد:

مثال
quantity = 3
itemno = 567
price = 49.95
myorder = "I want {} pieces of item {} for {} dollars."
print(myorder.format(quantity, itemno, price))


می‌توانید از اعداد اندیس {0} برای اطمینان از اینکه آرگومان‌ها در placeholderهای درست قرار گرفته‌اند استفاده کنید:

مثال
quantity = 3
itemno = 567
price = 49.95
myorder = "I want to pay {2} dollars for {0} pieces of item {1}."
print(myorder.format(quantity, itemno, price))


Learn more about String Formatting in our String Formatting chapter.


منابع آموزشیبه‌روزرسانی شده: ۶ ماه پیش