50 کامل شده تا

اصلاح رشته ها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون

Python has a set of built-in methods that you can use on strings.[۱]

Upper Case

مثال

متد upper() رشته با حروف بزرگ را برمی‌گرداند:

a = "Hello, World!"
print(a.upper())

Lower Case

مثال

متد lower() رشته را به حروف کوچک تبدیل می‌کند:

a = "Hello, World!"
print(a.lower())

Remove Whitespace

Whitespace is the space before and/or after the actual text, and very often you want to remove this space.

مثال

متد strip() هر فاصله خالی از ابتدا تا انتها را حذف می‌کند:

a = " Hello, World! "
print(a.strip()) # returns "Hello, World!"

Replace String

مثال

متد replace() رشته را با رشته دیگری جایگزین می‌کند:

a = "Hello, World!"
print(a.replace("H", "J"))

Split String

The split() method returns a list where the text between the specified separator becomes the list items.

مثال

متد split() در صورت یافتن نمونه‌های جدا کننده، رشته را به زیر رشته‌ها تقسیم می‌کند:

a = "Hello, World!"
print(a.split(",")) # returns ['Hello', ' World!']
Learn more about Lists in our Python Lists chapter.

String Methods

در مورد متدهای رشته با مرجع متدهای رشته ما بیشتر بیاموزید.


منابع آموزشی



به‌روزرسانی شده: ۶ ماه پیش