50 کامل شده تا

رشته‌ها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون

رشته های حروف (Strings)

در پایتون رشته‌های حروف در بین علامت‌های نقل قول تکی ' ' یا نقل قول دوتایی " " قرار می‌گیرند.[۱]

واژهٔ 'hello' مانند واژهٔ "hello" است.

می‌توان رشتهٔ حروف را با تابع print() نمایش داد:

مثال
print("Hello")
print('Hello')

تخصیص یک رشته به یک متغیر (Assign String to a Variable)

تخصیص رشته به متغیر با نام متغیر به همراه علامت مساوی = و رشته انجام می‌شود:

مثال
a = "Hello"
print(a)

رشته های چند خط (Multiline Strings)

می‌توان یک رشته چند خطی را با استفاده از سه علامت نقل قول به یک متغیر اختصاص داد:

مثال

می توانید از سه نقل قول دوتایی " " " استفاده کنید:

a = """Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua."""
print(a)

یا سه علامت نقل قول تکی:

مثال
a = '''Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua.'''
print(a)
توجه: در نتیجه، رفتن به خطوط جدید (line breaks) در همان مکان کد اضافه خواهند شد.

رشته ها آرایه هستند (Strings are Arrays)

مانند بسیاری از زبان‌های برنامه‌نویسی معروف، رشته‌ها در پایتون آرایه‌هایی از بایت‌ها هستند که کاراکترهای Unicode را نشان می‌دهند.

با این حال پایتون نوع داده‌ای کاراکتر ندارد، یک کاراکتر به سادگی رشته‌ای با طول ۱ است.

برای دسترسی به عنصرهای رشته‌ای از براکت‌ها [ ] استفاده می‌شود.

مثال

به دست آوردن کاراکتر در مکان ۱ (به یاد داشته باشید که اولین کاراکتر در مکان ۰ است):

a = "Hello, World!"
print(a[1])

پیمایش در یک رشته (Looping Through a String)

از آنجا که رشته ها آرایه هستند ، می توانیم کاراکترها را در یک رشته پیمایش کنیم، با یک حلقه for.

حتی رشته‌ها هم اشیاء iterable (قابل تکرار) هستند، آنها شامل یک دنباله از کاراکترها هستند:

مثال

در کلمه “banana” بین رشته‌ها پیمایش می‌کند (حلقه می‌زند):

for x in "banana":
  print(x)
در بخش Python For Loops در مورد For Loops بیشتر بیاموزید.

طول رشته (String Length)

برای به دست آوردن طول رشته، از تابع len() استفاده کنید.

مثال

تابع len() طول یک رشته را برمی‌گرداند:

a = "Hello, World!"
print(len(a))

بررسی کردن رشته (Check String)

برای بررسی وجود یک عبارت یا کاراکتر خاص در یک رشته، می توانیم از کلمه کلیدی in استفاده کنیم.

مثال

بررسی می‌کند آیا رشته "free" در متن زیر وجود دارد:

txt = "The best things in life are free!"
print("free" in txt)

از آن در دستور if استفاده کنید:

مثال

فقط در صورت وجود "free" چاپ شود:

txt = "The best things in life are free!"
if "free" in txt:
  print("Yes, 'free' is present.")
در مورد دستورات If در فصل If ... Else بیشتر بدانید.

بررسی نبودن مطلب (Check if NOT)

برای بررسی اینکه آیا عبارت یا کاراکتر خاصی مد نظرمان در رشته وجود ندارد، می‌توانیم از کلمه کلیدی not in استفاده کنیم.

مثال

بررسی کنید که عبارت "expensive" در متن زیر وجود ندارد:

txt = "The best things in life are free!"
print("expensive" not in txt)

از آن در دستور if استفاده کنید:

مثال

فقط در صورتی که "expensive" وجود ندارد چاپ کنید:

txt = "The best things in life are free!"
if "expensive" not in txt:
  print("Yes, 'expensive' is NOT present.")منابع آموزشیبه‌روزرسانی شده: ۶ ماه پیش