50 کامل شده تا

متدهای دیکشنری

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون


متدهای دیکشنری

پایتون مجموعه ای از متدهای داخلی برای کار با دیکشنری‌ها دارد.[۱]

متد تعریف
clear() همهٔ عنصرها را از دیکشنری حذف م یکند
copy() یک کپی از دیکشنری ایجاد می‌کند
fromkeys() یک دیکشنری با کلیدها و مقدارهای مشخص شده را برمی‌گرداند
get() مقدار یک کلید خاص را برمی‌گرداند
items() لیستی شامل تاپل‌های هر جفت کلید مقدار را برمی‌گرداند
keys() لیستی شامل کلیدهای دیکشنری را برمی‌گرداند
pop() عنصری با کلید خاص را برمی‌گرداند
popitem() آخرین جفت کلید-مقدار را حذف می‌کند
setdefault() مقدار یک کلید خاص را برمی‌گرداند. اگر کلید وجود نداشته باشد: کلید را با مقدار خاص اضافه می‌کند
update() دیکشنری را جفت‌های کلید-مقدار مشخص شده بروزرسانی می‌کند
values() لیستی از همهٔ مقدارها در دیکشنری برمی‌گرداند

[[Python:|صفحهٔ بعد »]]

[[Python:|« صفحهٔ قبل]]


منابع آموزشی