75 کامل شده تا

آموزش دستور زبان (Python Syntax) با مثال و تمرین به همراه مرجع

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون


همان‌طور که در صفحه قبلی آموختیم، دستور زبان پایتون را می‌توان با نوشتن مستقیم آن در خط فرمان اجرا کرد:[۱]

Terminal.png Execute Python Syntax

یا ایجاد یک فایل پایتون در سرور، می توان با استفاده از افزونهٔ فایل .py، آن را در خط فرمان اجرا کرد:

Terminal.png Execute Python Syntaxتورفتگی ها (فاصله گذاری ها) در پایتون

تو رفتگی‌ها (Indentation) به فاصله‌های ابتدای خطوط در خط‌های کد گفته می‌شود.

در حالی که در زبان‌های برنامه‌نویسی دیگر فاصله گذاری در کد فقط برای خوانایی است، فاصله گذاری در پایتون بسیار مهم است.

پایتون از فاصله گذاری برای نشان دادن بلوک‌های کد استفاده می‌کند.

مثال
if 5 > 2:
  print("Five is greater than two!")


اگر فاصله گذاری را نایدیده بگیرید، پایتون به شما خطا می‌دهد:

مثال

دستور زبان اشتباه:

if 5 > 2:
print("Five is greater than two!")


تعداد فاصله‌ها بعنوان یک برنامه‌نویس بر عهده شماست، اما حداقل باید یکی باشد.

مثال
if 5 > 2:
 print("Five is greater than two!")
if 5 > 2:
        print("Five is greater than two!")


باید از تعداد مشابه فاصله برای یک بلوک کد استفاده کنید، در غیراینصورت با خطای پایتون مواجه خواهید شد:

مثال

دستور زبان اشتباه:

if 5 > 2:
 print("Five is greater than two!")
        print("Five is greater than two!")

متغیرهای پایتون

در پایتون، متغیرها هنگام تخصیص یک مقدار به آنها ایجاد می‌شوند:

مثال

متغیرها در پایتون:

x = 5
y = "Hello, World!"


پایتون هیچ دستوری برای اعلان یک متغیر ندارد.

در مورد متغیرها در بخش متغیرهای پایتون بیشتر خواهید آموخت.


توضیحات (Comments)

پایتون توانایی ایجاد توضیحات بمنظور مستندسازی داخل کد (in-code) را دارد.

Commentها با یک # آغاز می‌شوند و پایتون مابقی خط را بعنوان comment در نظر می‌گیرد:

مثال

توضیحات در پایتون:

#This is a comment.
print("Hello, World!")منابع آموزشیبه‌روزرسانی شده: ۶ ماه پیش