50 کامل شده تا

حلقه‌های While

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون


پایتون دو فرمان حلقه اصلی دارد:[۱]

 • حلقه while
 • حلقه for

حلقه while

با حلقه while می‌توانیم مجموعه ای از عبارت‌ها را تا جایی که شرط true باشد اجرا کنیم.

مثال

تا وقتی که i از 6 کمتر است i را چاپ کن:

i = 1
while i < 6:
 print(i)
 i += 1


توجه: به یاد داشته باشید که i را افزایش دهید یا حلقه تا ابد ادامه خواهد داشت.

حلقه while برای آماده بودن نیازمند متغیرهای مرتبط است. در این مثال ما باید یک متغیر اندیس تعریف کنیم: i، که برابر با 1 تنظیم شده باشد.


عبارت break

با عبارت break می‌توانیم به حلقه پایان دهیم حتی اگر شرط while، true باشد:

مثال

وقتی i برابر 3 شد از حلقه خارج شو:

i = 1
while i < 6:
 print(i)
 if i == 3:
  break
 i += 1


عبارت continue

با عبارت continue می‌توانیم تکرار فعلی را متوقف کنیم و تکرار بعدی را ادامه دهیم:

مثال

اگر i برابر 3 شد تکرار بعدی را ادامه بده:

i = 0
while i < 6:
 i += 1
 if i == 3:
  continue
 print(i)

عبارت else

با عبارت else می‌توانیم وقتی شرط دیگر true نیست یک بلوک کد را یکبار اجرا کنیم:

مثال

وقتی که شرط false شد پیامی چاپ می‌کند:

i = 1
while i < 6:
 print(i)
 i += 1
else:
 print("i is no longer less than 6")منابع آموزشی