50 کامل شده تا

حلقه‌های for

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون


یک حلقه for برای تکرار در یک دنباله (که یا یک لیست، یک تاپل، یک دیکشنری، یک مجموعه یا یک رشته‌است) استفاده می‌شود.[۱]

این حلقه شباهت زیادی به کلمه کلیدی for در زبان‌های برنامه نویسی دیگر نیست، و بیشتر شبیه یک متد iterator در زبان‌های برنامه نویسی شیء گرا عمل می‌کند.

با حلقه for می‌توانیم مجموعه ای از عبارات را یکبار برای هر آیتم داخل لیست، تاپل، مجموعه و غیره اجرا کنیم.

مثال

هر fruit را داخل یک لیست fruit چاپ کنید:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
for x in fruits:
 print(x)

حلقه for به متغیر اندیس نیاز برای تنظیم از پیش نیاز ندارد.


پیمایش در یک رشته

حتی رشته‌ها هم اشیاء iterable (قابل تکرار) هستند، آنها شامل یک دنباله از کاراکترها هستند:

مثال

در کلمه “banana” بین رشته‌ها پیمایش می‌کند (حلقه می‌زند):

for x in "banana":
 print(x)

عبارت break

با عبارت break می‌توانیم پیش از اینکه حلقه در بین همهٔ آیتم‌ها پیمایش کند، آن را متوقف کنیم:

مثال

وقتی x برابر “banana” شد از حلقه خارج می‌شود:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
for x in fruits:
 print(x)
 if x == "banana":
  break


مثال

وقتی x برابر “banana” شد از حلقه خارج می‌شود، اما این بار break پیش از print می‌آید:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
for x in fruits:
 if x == "banana":
  break
 print(x)


عبارت continue

با عبارت continue می‌توانیم تکرار فعلی حلقه را متوقف و تکرار بعدی را ادامه دهیم:

مثال

Banana را چاپ نمی‌کند:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]
for x in fruits:
 if x == "banana":
  continue
 print(x)

تابع range()

برای پیمایش در بین مجموعه ای از کد به تعداد دفعات مشخص، می‌توانیم از تابع range() استفاده کنیم،

تابع range() دنباله ای از اعداد را برمی‌گرداند، که بطور پیش فرض از ۰ شروع می‌شود، و هربار به اندازه یکی اضافه می‌شود (بطور پیش فرض) و تا یک عدد مشخصی خاتمه می‌یابد.

مثال

استفاده از تابع range():

for x in range(6):
 print(x)


دقت کنید که range(6) مقدارهای ۰ تا ۶ نیست بلکه مقدارهای ۰ تا ۵ است.

پیش فرض تابع range() برای مقدار شروع ۰ است، با این حال تعیین مقدار شروع با اضافه کردن یک پارامتر ممکن است: range(2, 6) که یعنی مقدارهای ۲ تا ۶ (اما ۶ را شامل نمی‌شود):

مثال

استفاده از پارامتر شروع:

for x in range(2, 6):
 print(x)


پیش فرض تابع range() افزایش دنباله به میزان ۱ است، با این حال تعیین مقدار افزایش با اضافه کردن پارامتر سوم امکان‌پذیر است: range(2, 30, 3)

مثال

افزایش دنباله به میزان ۳ (پیش فرض ۱ است):

for x in range(2, 30, 3):
 print(x)

Else در حلقه For

مثال

کلمه کلیدی else در حلقه for بلوکی از کد را پس از اتمام حلقه برای اجرا تعیین می‌کند:

for x in range(6):
 print(x)
else:
 print("Finally finished!")


Note: The else block will NOT be executed if the loop is stopped by a break statement.

مثال

Break the loop when x is 3, and see what happens with the else block:

for x in range(6):
 if x == 3: break
 print(x)
else:
 print("Finally finished!")

حلقه های تو در تو

حلقه تودرتو حلقه ای داخل حلقهٔ دیگر است.

«حلقه داخلی» به ازاء هر تکرار «حلقه خارجی» یکبار اجرا می‌شود:

مثال

هر صفت را برای همهٔ میوه‌ها چاپ می‌کند:

adj = ["red", "big", "tasty"]
fruits = ["apple", "banana", "cherry"]

for x in adj:
 for y in fruits:
  print(x, y)

عبارت pass

حلقه‌های for نمی‌توانند خالی باشند، اما اگر به هر دلیلی یک حلقه for بدون محتوا داشتید، عبارت pass را برای جلوگیری از ایجاد خطا قرار دهید.

مثال
for x in [0, 1, 2]:
 pass


منابع آموزشی