75 کامل شده تا

توضیحات

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون

از توضیحات برای توضیح کد پایتون استفاده می‌شود.[۱]

از توضیحات برای خواناتر کردن کد استفاده می‌شود.

از توضیحات برای جلوگیری از اجرا بعضی بخش ها هنگام تست‌کردن کد استفاده می‌شود.


ایجاد یک Comment

Commentها با یک # آغاز می‌شوند و پایتون آنها را نادیده می‌گیرد:

مثال
#This is a comment
print("Hello, World!")


Commentها را می‌توان در انتهای یک خط قرار داد و بنابراین پایتون بقیه خط را نادیده می‌گیرد:

مثال
print("Hello, World!") #This is a comment

Commentها همیشه متنی برای توصیف کد نیستند، از آن می‌توانند برای جلوگیری از اجرای کد نیز استفاده کرد:

مثال
#print("Hello, World!")
print("Cheers, Mate!")

Commentهای چند خطی

پایتون برای توضیحات چند خطی دستور خاصی ندارد.

برای ایجاد توضیحات چند خطی به ازاء هر خط یک # قرار دهید:

مثال
#This is a comment
#written in
#more than just one line
print("Hello, World!")

یا می‌توانید از رشته چند خطی استفاده کنید.

چون پایتون رشته حروف هایی را که به یک متغیر اختصاص داده نشده باشد نادیده می‌گیرد، می‌توانید یک رشته چند خطی با ( علامت نقل قول سه خطی) در کد خود اضافه کنید. comment را داخل آن قرار دهید:

مثال
"""
This is a comment
written in
more than just one line
"""
print("Hello, World!")

تا زمانی که یک رشته به یک متغیر اختصاص داده نشود، پایتون کد را می‌خواند اما آن را نادیده می‌گیرد و شما یک comment چند خطی ایجاد کرده‌اید.


منابع آموزشیبه‌روزرسانی شده: ۶ ماه پیش