50 کامل شده تا

تبدیل‌کردن

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون


تعیین نوع متغیر

ممکن است زمان‌هایی باشد که بخواهید یک نوع برای ک متغیر مشخص کنید. این کار را می‌توان با casting (به فارسی: تبدیل کردن) انجام داد. پایتون یک زبان شیء گرا است و به همین دلیل از کلاس‌ها برای تعیین نوع داده‌ها شامل انواع اولیه آن استفاده می‌کند.[۱]

بنابراین Casting در پایتون از توابع سازنده استفاده نمی‌کند:

 • int() - از یک عدد صحیح لفظی، یک float لفظی یک عدد صحیح می‌سازد (با گرد کردن به سمت پایین برای رسیدن به عدد صحیح قبلی) یا یک رشته لفظی (که رشته یک عدد صحیح را نشان می‌دهد)
 • float() - از یک عدد صحیح لفظی یا float لفظی با رشته لفظی، یک عدد float می‌سازد (رشته یک عدد float یا integer را نمایش می‌دهد)
 • str() - از طیف گسترده‌ای از انواع داده‌ای شامل رشته، integerهای لفظی و floatهای لفظی یک رشته می‌سازد

مثال

صحیح:

x = int(1)  # x will be 1
y = int(2.8) # y will be 2
z = int("3") # z will be 3


مثال

اعشاری:

x = float(1)   # x will be 1.0
y = float(2.8)  # y will be 2.8
z = float("3")  # z will be 3.0
w = float("4.2") # w will be 4.2


مثال

رشته‌ای:

x = str("s1") # x will be 's1'
y = str(2)  # y will be '2'
z = str(3.0) # z will be '3.0'منابع آموزشیبه‌روزرسانی شده: ۶ ماه پیش