50 کامل شده تا

Python - Update Tuples

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون

Tuples are unchangeable, meaing that you cannot change, add, or remove items once the tuple is created.[۱]

But there are some workarounds.


Change Tuple Values

Once a tuple is created, you cannot change its values. Tuples are unchangeable, or immutable as it also is called.

But there is a workaround. You can convert the tuple into a list, change the list, and convert the list back into a tuple.

مثال

Convert the tuple into a list to be able to change it:

x = ("apple", "banana", "cherry")
y = list(x)
y[1] = "kiwi"
x = tuple(y)

print(x)

Add Items

Once a tuple is created, you cannot add items to it.

مثال

You cannot add items to a tuple:

thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
thistuple.append("orange") # This will raise an error
print(thistuple)


Just like the workaround for changing a tuple, you can convert it into a list, add your item(s), and convert it back into a tuple.

Convert the tuple into a list, add "orange", and convert it back into a tuple:

مثال

Convert the tuple into a list, add "orange", and convert it back into a tuple:

thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
y = list(thistuple)
y.append("orange")
thistuple = tuple(y)


Remove Items

Note: You cannot remove items in a tuple.

Tuples are unchangeable, so you cannot remove items from it, but you can use the same workaround as we used for changing and adding tuple items:

Convert the tuple into a list, remove "apple", and convert it back into a tuple:

مثال

Convert the tuple into a list, remove "apple", and convert it back into a tuple:

thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
y = list(thistuple)
y.remove("apple")
thistuple = tuple(y)


Or you can delete the tuple completely:

مثال

The del keyword can delete the tuple completely:

thistuple = ("apple", "banana", "cherry")
del thistuple
print(thistuple) #this will raise an error because the tuple no longer exists


[[Python:|صفحهٔ بعد »]]

[[Python:|« صفحهٔ قبل]]


منابع آموزشیبه‌روزرسانی شده: ۶ ماه پیش