50 کامل شده تا

تاریخ و زمان

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳شروع کار
۴دستور زبان
۵توضیحات
۶متغیرها
۷انواع داده‌ها
۸اعداد
۹تبدیل نوع
۱۰رشته‌ها
۱۱Booleans
۱۲عملگرها
۱۳لیست‌ها
۱۴تاپل‌ها
۱۵مجموعه‌ها
۱۶دیکشنری‌ها
۱۷If...Else
۱۸حلقهٔ While
۱۹حلقهٔ For
۲۰توابع
۲۱Lambda
۲۲آرایه‌ها
۲۳کلاس‌ها / اشیاء
۲۴ارث‌بری
۲۵Iteratorها
۲۶دامنه
۲۷پودمان‌ها
۲۸تاریخ و زمان
۲۹JSON
۳۰RegEx
۳۱PIP
۳۲Try...Except
۳۳ورودی کاربر
۳۴قالب‌بندی رشته
مدیریت فایل
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون

تاریخ ها در پایتون

در پایتون تاریخ به تنهایی یک نوع داده‌ای نیست، اما می‌توانیم ماژولی به نام datetime را اضافه کنیم تا بتوانیم با تاریخ‌ها بعنوان اشیاء date کار کنیم.[۱]

مثال

ماژول datetime را وارد کرده و تاریخ فعلی را نشان می‌دهد:

import datetime

x = datetime.datetime.now()
print(x)

خروجی Date

هنگامیکه کد مثال بالا را اجرا کنیم، نتیجه اینگونه خواهد بود:

2020-01-27 15:22:50.916749

Date شامل سال، ماه، روز، ساعت، دقیقه، ثانیه و میکروثانیه است.

ماژول datetime متدهای بسیاری برای ارائه اطلاعات در مورد شیء date دارد.

در اینجا مثال‌هایی وجود دارند، در ادامه این بخش در مورد آنها بیشتر خواهید آموخت:

مثال

سال و نام روزهای هفته را برمی‌گرداند:

import datetime

x = datetime.datetime.now()

print(x.year)
print(x.strftime("%A"))


ایجاد اشیاء Date

برای ایجاد date، می‌توانیم از کلاس datetime() (سازنده) از ماژول datetime استفاده کنیم.

کلاس datetime() نیازمند سه پارامتر برای ایجاد تاریخ است: سال، ماه، روز.

مثال

یک شیء date ایجاد می‌کند:

import datetime

x = datetime.datetime(2020, 5, 17)

print(x)


کلاس datetime() پارامترهایی برای زمان و منطقه زمانی هم می‌گیرد (ساعت، دقیقه، ثانیه، میکروثانیه، tzone) اما آنها اختیاری هستند و مقدار پیش فرض ۰ دارند (برای منطقه زمانی مقدار None)متد strftime()

شیء datetime متدی برای قالب بندی اشیاء تاریخ در رشته‌های خواندنی دارد.

این متد strftime() نام دارد و یک پارامتر، format، برای تعیین قالب بندی رشته برگردانده شده می‌گیرد:

مثال

نام ماه را نمایش می‌دهد:

import datetime

x = datetime.datetime(2018, 6, 1)

print(x.strftime("%B"))


مرجعی از همهٔ کدهای قالب بندی مجاز:

رهنمود تعریف مثال امتحان کنید
%a روز هفته، نسخه خلاصه Wed مشاهدهٔ نتیجه
%A روز هفته، نسخه کامل Wednesday مشاهدهٔ نتیجه
%w روز هفته بصورت عدد 0-6, 0 Sunday است 3 مشاهدهٔ نتیجه
%d روزهای ماه 01-31 31 مشاهدهٔ نتیجه
%b نام ماه، نسخه خلاصه Dec مشاهدهٔ نتیجه
%B نام ماه، نسخه کامل December مشاهدهٔ نتیجه
%m ماه بصورت عدد 01-12 12 مشاهدهٔ نتیجه
%y سال، نسخه خلاصه، بدون قرن 18 مشاهدهٔ نتیجه
%Y سال، نسخه کامل 2018 مشاهدهٔ نتیجه
%H ساعت 00-23 17 مشاهدهٔ نتیجه
%I ساعت 00-12 05 مشاهدهٔ نتیجه
%p AM/PM PM مشاهدهٔ نتیجه
%M دقیقه 00-59 41 مشاهدهٔ نتیجه
%S ثانیه 00-59 08 مشاهدهٔ نتیجه
%f میلی ثانیه 000000-999999 548513 مشاهدهٔ نتیجه
%z اختلاف UTC +0100
%Z منطقه زمانی CST
%j شماره روز 001-366 365 مشاهدهٔ نتیجه
%U شماره هفته در سال، یکشنبه اولین روز هفته، 00-53 52 مشاهدهٔ نتیجه
%W شماره هفته در سال، دوشنبه اولین روز هفته، 00-53 52 مشاهدهٔ نتیجه
%c نسخه محلی زمان و تاریخ Mon Dec 31 17:41:00 2018 مشاهدهٔ نتیجه
%x نسخه محلی تاریخ 12/31/18 مشاهدهٔ نتیجه
%X نسخه محلی زمان 17:41:00 مشاهدهٔ نتیجه
%% یک کاراکتر % % مشاهدهٔ نتیجه


منابع آموزشی