بازکردن فایل

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Python-menu.png
موارد آموزشی
مدیریت فایل
۱مدیریت فایل
۲خواندن از فایل‌ها
۳نوشتن / ایجاد فایل‌ها
۴حذف فایل‌ها
یادگیری ماشین
MySQL در پایتون
MongoDB در پایتون
مرجع پایتون
مرجع ماژول
چگونه در پایتون؟
مثال‌های پایتون

مدیریت فایل یکی از بخش‌های مهم در هر برنامه کاربردی وب است.[۱]

پایتون توابع بسیاری برای ایجاد، خواندن، بروزرسانی و حذف فایل‌ها دارد.

مدیریت فایل

تابع کلیدی برای کار با فایل‌ها در پایتون تابع open() است.

تابع open() دو پارامتر می‌پذیرد: :filename و mode

چهار متد (حالت) متفاوت برای باز کردن یک فایل وجود دارد:

  • "r" - خواندن (Read) - مقدار پیش فرض. فایلی را بمنظور خواندن باز می‌کند، اگر فایل وجود نداشته باشد خطا می‌دهد
  • "a" - اضافه کردن (Append) - یک فایل را برای اضافه کردن داده باز می‌کند، اگر فایل وجود نداشته باشد، آن را ایجاد می‌کند
  • "w" - نوشتن (Write) - فایل را بمنظور نوشتن باز می‌کند، اگر وجود نداشته باشد آن را ایجاد می‌کند
  • "x" - ایجاد کردن (Create) - فایل مشخصی را ایجاد می‌کند، اگر فایل وجود داشته باشد خطا می‌دهد

علاوه براین می‌توانید مشخص کنید آیا فایل باید در حالت باینری مدیریت شود با متنی

  • "t" - متن (Text) - مقدار پیش فرض. حالت متنی
  • "b" - حالت باینری (Binary) - (مثلاً تصویر)

دستور زبان

برای باز کردن فایلی به منظور خواند کافیست نام فایل را مشخص کنید:

f = open("demofile.txt")

کد بالا مشابه کد زیر است:

f = open("demofile.txt", "rt")

به دلیل اینکه "r" برای خواندن و "t" برای متن مقدارهای پیش فرض هستند، نیازی به مشخص کردن آنها نیست.

توجه: مطمئن شوید که فایل وجود دارد، یا در غیراین‌صورت با خطا مواجه خواهید شد.


منابع آموزشی