OOP - ثابت‌های کلاس

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Php-menu.png
موارد آموزشی
فرم‌ها در PHP
PHP پیشرفته
شیء گرایی در PHP
۱OOP چیست؟
۲کلاس‌ها و اشیاء
۳متد سازنده
۴متد نابودگر
۵مشخص کننده‌های دسترسی
۶ارث بری
۷ثابت‌های کلاس
۸کلاس‌های Abstract
۹Traits
۱۰متدهای Static
۱۱ویژگی‌های Static
پایگاه داده MySQL
XML در PHP
AJAX در PHP
مثال‌های PHP
مرجع PHP

ثابت‌ها وقتی یک بار تعریف می‌شود دیگر قابل تغییر نیستند. [۱]

ثابت‌های کلاس در صورتی که شما نیاز داشته باشید که برخی از ثابت‌ها را درون یک کلاس تعریف کنید بسیار کاربردی هستند.

یک ثابت کلاس درون یک کلاس با کلمه کلیدی const تعریف می‌شود.

ثابت‌های کلاس حساس به حروف کوچک و بزرگ هستند. اما، توصیه می‌شود که نام ثابتها را به صورت تمام حروف بزرگ بنویسید.

ما می‌توانیم به یک ثابت از خارج کلاس با استفاده از نام کلاس و عملگر مشخص کننده Scope (::) به همراه نام ثابت، همانند زیر، دسترسی پیدا کنیم:

مثال[ویرایش | ویرایش]

<?php
class Goodbye {
  const LEAVING_MESSAGE = "Thank you for visiting WikiCod.ir!";
}

echo Goodbye::LEAVING_MESSAGE;
?>


مشاهدهٔ نتیجه


یا، ما می‌توانیم به یک ثابت از درون کلاس با استفاده از کلمه کلیدی self و عملگر مشخص کننده Scope (::) همراه نام ثابت همانند زیر دسترسی پیدا کنیم:

مثال[ویرایش | ویرایش]

<?php
class Goodbye {
  const LEAVING_MESSAGE = "Thank you for visiting WikiCod.ir!";
  public function byebye() {
    echo self::LEAVING_MESSAGE;
  }
}

$goodbye = new Goodbye();
$goodbye->byebye();
?>


مشاهدهٔ نتیجهمنابع آموزشی[ویرایش]