نظرات

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Php-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳نصب
۴شیوهٔ نوشتار
۵کامنت‌ها
۶متغیرها
۷دستورات چاپ
۸انواع داده
۹مقادیر رشته‌ای
۱۰اعداد
۱۱ثابت‌ها
۱۲عملگرها
۱۳دستورات if...else…elseif
۱۴دستور Switch
۱۵حلقه‌ها
۱۶توابع
۱۷آرایه‌ها
۱۸متغیرهای سراسری
فرم‌ها در PHP
PHP پیشرفته
شیء گرایی در PHP
پایگاه داده MySQL
XML در PHP
AJAX در PHP
مثال‌های PHP
مرجع PHP

یک نظر (comment) یک خط است که به عنوان بخشی از برنامه در نظر گرفته نشده و اجرا نمی‌شود. هدف استفاده از نظر این است که فرد هنگام مطالعه کد، آنها را بخواند. [۱]

از نظرات می‌توان برای موارد زیر استفاده کرد:

  • به دیگران اجازه دهید که کد شما را درک کنند
  • خودتان کاری را که انجام دادید بعداً به واسطه نظرات بتوانید به یاد بیاورید - بسیاری از برنامه نویسان این اتفاق برای آنها افتاده‌است که بعد از مدت‌ها کدهای قدیمی خود را می‌بینند تا شیوه کار آن را بیابند. نظرات می‌توانند به شما کمک کنند آن چیزی را که هنگام نوشتن کد به آن فکر می‌کردید را به یاد بیاورید

PHP از روش‌های گوناگونی برای ایجاد نظرات در کد پشتیبانی می‌کند:

مثال

شیوه نوشتار نظرات تک-خطی:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// این یک نظر یک خطی است.

# این نیز یک نظر تک خطی است.
?>

</body>
</html>


مشاهدهٔ نتیجه


مثال

شیوه نوشتار نظر چند-خطی

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
/*
این یک نظر چند خطی است
که در چندین
خط نوشته می‌شود.
*/
?>

</body>
</html>


مشاهدهٔ نتیجه


مثال

استفاده از نظرات برای در نظر گرفتن بخشی از کد:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// همچنین شما می‌توانید از نظرات برای در نظر نگرفتن بخشی از یک خط کد استفاده کنید.
$x = 5 /* + 15 */ + 5;
echo $x;
?>

</body>
</html>


مشاهدهٔ نتیجهمنابع آموزشی