مقادیر رشته‌ای

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Php-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳نصب
۴شیوهٔ نوشتار
۵کامنت‌ها
۶متغیرها
۷دستورات چاپ
۸انواع داده
۹مقادیر رشته‌ای
۱۰اعداد
۱۱ثابت‌ها
۱۲عملگرها
۱۳دستورات if...else…elseif
۱۴دستور Switch
۱۵حلقه‌ها
۱۶توابع
۱۷آرایه‌ها
۱۸متغیرهای سراسری
فرم‌ها در PHP
PHP پیشرفته
شیء گرایی در PHP
پایگاه داده MySQL
XML در PHP
AJAX در PHP
مثال‌های PHP
مرجع PHP

یک مقدار رشته‌ای (متنی) مجموعه‌ای از کاراکترها همانند عبارت "Hello world!" است. [۱]

توابع مقادیر رشته ای (متنی) در PHP

در این فصل ما نگاهی به برخی از توابع پرکاربرد برای ویرایش مقادیر رشته‌ای (متنی) خواهیم انداخت.

strlen() - طول یک مقدار رشته ای (متنی) را برمی‌گرداند

تابع strlen() در PHP طول یک مقدار رشته‌ای را برمی‌گرداند.

مثال

طول مقدار رشته‌ای (متنی) عبارت "Hello world!" را برمی‌گرداند:

<?php
echo strlen("Hello world!"); // outputs 12
?>


مشاهدهٔ نتیجه


str_word_count() - کلمات موجود در یک مقدار رشته ای (متنی) را می‌شمارد

تابع str_word_count() تعداد کلمات موجود در یک مقدار رشته‌ای (متنی) را برمی‌گرداند:

مثال

تعداد کلمات موجود در عبارت متنی "Hello world!" را می‌شمارد:

<?php
echo str_word_count("Hello world!"); // outputs 2
?>


مشاهدهٔ نتیجه


strrev() - یک مقدار رشته ای (متنی) را برعکس می‌کند

تابع strrev() در PHP، یک مقدار رشته‌ای (متنی) را برعکس می‌کند.

مثال

عبارت رشته‌ای (متنی) "Hello world!" را برعکس می‌کند:

<?php
echo strrev("Hello world!"); // outputs !dlrow olleH
?>


مشاهدهٔ نتیجه


strpos() - بدنبال یک متن، درون یک مقدار رشته ای (متنی) می‌گردد

تابع strpos() به دنبال یک متن به خصوص در یک مقدار رشته‌ای (متنی) می‌گردد. اگر نتیجه یافت شد، تابع موقعیت کاراکتر اولین نتیجه را برمی‌گرداند. اگر نتیجه یافت نشد، تابع مقدار FALSE را برمی‌گرداند.

مثال

جستجو برای متن "wolrd" درون مقدار رشته (متن) "Hello world!":

<?php
echo strpos("Hello world!", "world"); // outputs 6
?>


مشاهدهٔ نتیجه


نکته: موقعیت اولین کاراکتر در یک مقدار رشته‌ای (متنی) ۰ است (نه ۱).

str_replace() - یک متن را درون یک مقدار رشته ای (متن) جابه‌جا می‌کند

تابع str_replace() برخی از کاراکترهای موجود در یک مقدار رشته‌ای (متنی) را با تعدادی کاراکتر جابه‌جا می‌کند.

مثال

کلمه "dooly" را با "world" جابه‌جا می‌کند:

<?php
echo str_replace("world", "Dolly", "Hello world!"); // outputs Hello Dolly!
?>


مشاهدهٔ نتیجه


مرجع کامل مقادیر رشته ای (متنی) در PHP

برای مشاهده مرجع کاملی از تمامی توابع مربوط به مقادیر رشته‌ای (متنی) به مرجع مقادیر رشته‌ای (متنی) PHP ما مراجعه کنید.

مرجع مقادیر رشته‌ای (متنی) PHP شامل توضیحات و مثال‌هایی از نحوه استفاده، برای هر تابع است!

تمرینات PHP

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.منابع آموزشی