متغیرهای Superglobal - متغیر $GLOBALS

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Php-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳نصب
۴شیوهٔ نوشتار
۵کامنت‌ها
۶متغیرها
۷دستورات چاپ
۸انواع داده
۹مقادیر رشته‌ای
۱۰اعداد
۱۱ثابت‌ها
۱۲عملگرها
۱۳دستورات if...else…elseif
۱۴دستور Switch
۱۵حلقه‌ها
۱۶توابع
۱۷آرایه‌ها
۱۸متغیرهای سراسری
فرم‌ها در PHP
PHP پیشرفته
شیء گرایی در PHP
پایگاه داده MySQL
XML در PHP
AJAX در PHP
مثال‌های PHP
مرجع PHP

متغیرهای Super global متغیرهای تعبیه شده‌ای هستند که در تمامی محدوده‌های دسترسی، قابل دسترسی هستند. [۱]

متغیر $GlOBALS در PHP

متغیر $GLOBALS یک متغیر super global در PHP است که می‌توان به آن در هر جایی از اسکریپت PHP (همچنین از درون توابع یا متدها) دسترسی داشت.

PHP تمامی متغیرهای سراسری (global) را در یک آرایه به نام $GLOBALS[index] ذخیره می‌کند. index نام متغیر را نگهداری می‌کند.

مثال زیر به شما نحوه استفاده از متغیر، $GLOBALS فراسراسری (super global) را نمایش می‌دهد:

مثال

<?php
$x = 75;
$y = 25;
 
function addition() {
    $GLOBALS['z'] = $GLOBALS['x'] + $GLOBALS['y'];
}
 
addition();
echo $z;
?>


مشاهدهٔ نتیجه


در مثال بالا، از آنجایی که z یک متغیر است که درون آرایه $GLOBALS قرار گرفته‌است، پس می‌توان به آن در بیرون از تابع نیز دسترسی پیدا کرد!


منابع آموزشی