متغیر Superglobal - متغیر $_GET

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Php-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳نصب
۴شیوهٔ نوشتار
۵کامنت‌ها
۶متغیرها
۷دستورات چاپ
۸انواع داده
۹مقادیر رشته‌ای
۱۰اعداد
۱۱ثابت‌ها
۱۲عملگرها
۱۳دستورات if...else…elseif
۱۴دستور Switch
۱۵حلقه‌ها
۱۶توابع
۱۷آرایه‌ها
۱۸متغیرهای سراسری
فرم‌ها در PHP
PHP پیشرفته
شیء گرایی در PHP
پایگاه داده MySQL
XML در PHP
AJAX در PHP
مثال‌های PHP
مرجع PHP

متغیرهای Super global متغیرهای تعبیه شده‌ای هستند که در تمامی محدوده‌های دسترسی، قابل دسترسی هستند. [۱]

متغیر $_GET در PHP

متغیر $_GET یک متغیر super global است که برای جمع‌آوری اطلاعات بعد از ثبت یک فرم HTML با روش ارسال (method="get") استفاده می‌شود.

متغیر $_GET همچنین می‌تواند داده‌هایی را که در URL ارسال شده‌اند را نیز جمع‌آوری کنند.

فرض کنید که ما یک صفحه HTML داریم که شامل لینک‌هایی با پارامترها است:

<html>
<body>

<a href="test_get.php?subject=PHP&web=Wikicod.ir">Test $GET</a>

</body>
</html>

زمانی که کاربر روی لینک "Test $GET" کلیک می‌کند، پارامترهای "subject" و "web" به فایل "test_get.php" ارسال می‌شود، و شما می‌توانید به مقادیر آنها در فایل "test_get.php" بوسیله متغیر $_GET دسترسی پیدا کنید.

مثال زیر، کد درون فایل "test_get.php" را نشان می‌دهد:

مثال

<html>
<body>

<?php
echo "Study " . $_GET['subject'] . " at " . $_GET['web'];
?>

</body>
</html>


مشاهدهٔ نتیجه


نکته: شما مطالب بیشتری را در مورد متغیر $_POST در فصل فرم‌های PHP خواهید آموخت.


منابع آموزشی