حلقهٔ While

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Php-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳نصب
۴شیوهٔ نوشتار
۵کامنت‌ها
۶متغیرها
۷دستورات چاپ
۸انواع داده
۹مقادیر رشته‌ای
۱۰اعداد
۱۱ثابت‌ها
۱۲عملگرها
۱۳دستورات if...else…elseif
۱۴دستور Switch
۱۵حلقه‌ها
۱۶توابع
۱۷آرایه‌ها
۱۸متغیرهای سراسری
فرم‌ها در PHP
PHP پیشرفته
شیء گرایی در PHP
پایگاه داده MySQL
XML در PHP
AJAX در PHP
مثال‌های PHP
مرجع PHP

حلقه while - یک بلاک از کد را تا زمانی که یک شرط مشخص برقرار باشد اجرا می‌کند. [۱]

حلقه while در PHP

حلقه while یک بلاک از کد را تا زمانی که یک شرط مشخص برقرار باشد اجرا می‌کند.

شیوه نوشتار

while (condition is true) {
  code to be executed;
}

مثال

مثال زیر اعداد ۱ تا ۵ را نمایش می‌دهد:

مثال

<?php
$x = 1;

while($x <= 5) {
  echo "The number is: $x <br>";
  $x++;
}
?>


مشاهدهٔ نتیجه


توضیح مثال

 • $x = 1; - متغیر شمارنده حلقه ($x) را مقداردهی اولیه می‌کند، و مقدار شروع را برابر با ۱ قرار می‌دهد
 • $x <= 5 - اجرای کد را تا زمانی که متغیر $x کمتر یا مساوی ۵ باشد ادامه می‌دهد
 • $x++; - شمارنده حلقه را پس از هر یک بار اجرا، یک واحد اضافه می‌کند


مثال زیر، تا عدد ۱۰۰ را ده تا، ده تا می‌شمارد:

مثال

<?php
$x = 0;

while($x <= 100) {
  echo "The number is: $x <br>";
  $x+=10;
}
?>


مشاهدهٔ نتیجه


توضیح مثال

 • $x = 0; - متغیر شمارنده حلقه ($x) را مقداردهی اولیه می‌کند، و مقدار شروع را برابر با ۰ قرار می‌دهد
 • $x <= 100 - اجرای حلقه را تا زمانی که متغیر $x کوچکتر یا مساوی ۱۰۰ باشد ادامه می‌دهد
 • $x+=10; - شمارنده حلقه را پس از هر بار اجرا ۱۰ واحد افزایش می‌دهد

تمرینات PHP

Time2wait.svg ساخت نمونه مثال این بخش در دست اقدام است.منابع آموزشی