حلقهٔ Foreach

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Php-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳نصب
۴شیوهٔ نوشتار
۵کامنت‌ها
۶متغیرها
۷دستورات چاپ
۸انواع داده
۹مقادیر رشته‌ای
۱۰اعداد
۱۱ثابت‌ها
۱۲عملگرها
۱۳دستورات if...else…elseif
۱۴دستور Switch
۱۵حلقه‌ها
۱۶توابع
۱۷آرایه‌ها
۱۸متغیرهای سراسری
فرم‌ها در PHP
PHP پیشرفته
شیء گرایی در PHP
پایگاه داده MySQL
XML در PHP
AJAX در PHP
مثال‌های PHP
مرجع PHP

حلقه foreach - یک بلاک از کد را برای عنصر موجود در یک آرایه اجرا می‌کند. [۱]

حلقه foreach در PHP

حلقه foreach تنها روی آرایه‌ها کار می‌کند، و برای اجرای کد روی هر یک از جفت‌های مقادیری که به صورت کلید/مقدار هستند استفاده می‌شود.

شیوه نوشتار

foreach ($array as $value) {
  code to be executed;
}

در هر بار اجرا، متغیر $value با مقدار عنصر جاری مقداردهی می‌شود و اشاره‌گر آرایه یک واحد جابه‌جا می‌شود، این عمل تا زمانی که اشاره‌گر به آخرین عنصر در آرایه برسد ادامه می‌یابد.

مثال

مثال زیر، مقادیر آرایه داده شده ($colors) را در خروجی چاپ می‌کند:

مثال

<?php
$colors = array("red", "green", "blue", "yellow");

foreach ($colors as $value) {
  echo "$value <br>";
}
?>


مشاهدهٔ نتیجه


مثال زیر، هم کلید و هم مقدار آرایه داده شده ($age) را برمی‌گرداند:

مثال

<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");

foreach($age as $x => $val) {
  echo "$x = $val<br>";
}
?>


مشاهدهٔ نتیجه


شما مطالب بیشتری را در مورد آرایه‌ها در فصل آرایه‌ها در PHP خواهید آموخت.


منابع آموزشی