حلقهٔ Do While

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Php-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳نصب
۴شیوهٔ نوشتار
۵کامنت‌ها
۶متغیرها
۷دستورات چاپ
۸انواع داده
۹مقادیر رشته‌ای
۱۰اعداد
۱۱ثابت‌ها
۱۲عملگرها
۱۳دستورات if...else…elseif
۱۴دستور Switch
۱۵حلقه‌ها
۱۶توابع
۱۷آرایه‌ها
۱۸متغیرهای سراسری
فرم‌ها در PHP
PHP پیشرفته
شیء گرایی در PHP
پایگاه داده MySQL
XML در PHP
AJAX در PHP
مثال‌های PHP
مرجع PHP

حلقهٔ do...while - یک بار بلاک کد را اجرا می‌کند، و سپس در صورتی که شرط حلقه برقرار باشد اجرای بلاک تا زمان برقراری شرط ادامه می‌دهد. [۱]

حلقه do…while در PHP

حلقه do...while همیشه یک بار بلاک کد را اجرا می‌کند، سپس حلقه شرط را بررسی خواهد کرد، و در صورتی که شرط برقرار باشد اجرای حلقه را ادامه می‌دهد.

شیوه نوشتار

do {
    code to be executed;
} while (condition is true);

مثال زیر ابتدا یک متغیر با نام $x را با ۱ مقدار دهی می‌کند ($x = 1). سپس حلقه do while مقادیری را در خروجی چاپ می‌کند و سپس متغیر حلقه $x را ۱ واحد افزایش می‌دهد. سپس شرط بررسی می‌شود (آیا مقدار متغیر $x کوچکتر، یا مساوی ۵ است ؟)، و سپس اجرای بلاک کد حلقه تا زمانی که مقدار متغیر $x کوچکتر، یا مساوی ۵ است ادامه می‌یابد:

مثال

<?php
$x = 1;

do {
    echo "The number is: $x <br>";
    $x++;
} while ($x <= 5);
?>


مشاهدهٔ نتیجه


نکته: در یک حلقه do...while شرط بعد از اجرای بلاک درون حلقه بررسی می‌شود.

این بدان معناست که حلقه do...while حداقل یک بار بلاک کد را حتی در صورتی که شرط برقرار نباشد اجرا می‌کند. مثال زیر را ببینید.

این مثال متغیر $x را با عدد ۶ مقداردهی می‌کند، و سپس حلقه را اجرا می‌کند، و سپس شرط حلقه بررسی می‌شود.

مثال

<?php
$x = 6;

do {
    echo "The number is: $x <br>";
    $x++;
} while ($x <= 5);
?>


مشاهدهٔ نتیجهمنابع آموزشی