حلقه‌ها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Php-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳نصب
۴شیوهٔ نوشتار
۵کامنت‌ها
۶متغیرها
۷دستورات چاپ
۸انواع داده
۹مقادیر رشته‌ای
۱۰اعداد
۱۱ثابت‌ها
۱۲عملگرها
۱۳دستورات if...else…elseif
۱۴دستور Switch
۱۵حلقه‌ها
۱۶توابع
۱۷آرایه‌ها
۱۸متغیرهای سراسری
فرم‌ها در PHP
PHP پیشرفته
شیء گرایی در PHP
پایگاه داده MySQL
XML در PHP
AJAX در PHP
مثال‌های PHP
مرجع PHP
در فصل‌های آینده شما یادمی‌گیرید که چگونه به وسیله حلقه‌ها در PHP کد خود را تکرار کنید. [۱]

حلقه ها در PHP

اغلب زمانی که شما کد می‌نویسید، شما می‌خواهید که یک بلاک از کد را چندین بار اجرا کنید؛ بنابراین به جای نوشتن چندین خط کد تکراری در برنامه، ما می‌توانیم از حلقه‌ها استفاده کنیم.

حلقه‌ها برای چندین بار اجرای یک بلاک کد تا زمانی که یک شرط برقرار باشد، استفاده می‌شود.

در PHP، ما حلقه‌های زیر را داریم:

  • حلقه while - یک بلاک از کد را تا زمانی که یک شرط به خصوص برقرار است، اجرا می‌کند
  • حلقه do...while - یک بلاک کد را یک بار اجرا می‌کند، و سپس تا زمانی که شرط حلقه برقرار باشد، اجرای کد را تکرار می‌کند
  • حلقه for - یک بلاک از کد را به تعداد مشخصی اجرا می‌کند
  • foreach - یک بلاک از کد را برای هر عنصر موجود در یک آرایه اجرا می‌کند

فصل‌های آینده هر حلقه را به همراه مثال‌هایی توضیح خواهند داد.


منابع آموزشی