ثابت‌ها

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Php-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳نصب
۴شیوهٔ نوشتار
۵کامنت‌ها
۶متغیرها
۷دستورات چاپ
۸انواع داده
۹مقادیر رشته‌ای
۱۰اعداد
۱۱ثابت‌ها
۱۲عملگرها
۱۳دستورات if...else…elseif
۱۴دستور Switch
۱۵حلقه‌ها
۱۶توابع
۱۷آرایه‌ها
۱۸متغیرهای سراسری
فرم‌ها در PHP
PHP پیشرفته
شیء گرایی در PHP
پایگاه داده MySQL
XML در PHP
AJAX در PHP
مثال‌های PHP
مرجع PHP

ثابت‌ها همانند متغیرها هستند با این تفاوت که وقتی که یک بار تعریف شدند، دیگر نمی‌توان مقدار آنها را تغییر داد یا خالی کرد. [۱]

ثابت ها در PHP

یک ثابت، یک مشخص کننده (نام) برای یک مقدار ساده است. این مقدار را نمی‌توان در مکانهای مختلف در برنامه تغییر داد.

یک نام ثابت معتبر با یک حرف یا علامت زیر خط _ استفاده می‌شود. (از علامت $ نمی‌توان در اسم ثابت‌ها استفاده کرد)

نکته: بر خلاف متغیرها، محدوده دسترسی ثابت‌ها از نوع سراسری (global) است.

ساخت یک ثابت در PHP

برای ساختن یک ثابت، از تابع define() استفاده کنید.

شیوه نوشتار

define(name, value, case-insensitive)

پارامترها:

 • name: نام ثابت را مشخص می‌کند
 • value: مقدار ثابت را مشخص می‌سازد
 • case-insensitive: مشخص می‌کند که نام ثابت می‌بایست غیر حساس به حروف کوچک و بزرگ باشد. مقدار پیشفرض برای این پارامتر false است

مثال

ساخت یک ثابت با یک نام حساس به حروف کوچک و بزرگ:

<?php
define("GREETING", "Welcome to Wikicod.ir!");
echo GREETING;
?>


مشاهدهٔ نتیجه


مثال

ساخت یک ثابت با یک نام غیر حساس به حروف کوچک و بزرگ:

<?php
define("GREETING", "Welcome to WikiCod.com!", true);
echo greeting;
?>


مشاهدهٔ نتیجه


تعریف ثابت به صورت آرایه در PHP

در نسخه 7 PHP، شما می‌توانید با استفاده از تابع define() یک ثابت را به صورت آرایه تعریف کنید.

مثال

ساخت یک ثابت به صورت آرایه:

<?php
define("cars", [
  "Alfa Romeo",
  "BMW",
  "Toyota"
]);
echo cars[0];
?>


مشاهدهٔ نتیجه


محدوده دسترسی ثابت ها سراسری (Global) است

ثابت‌ها به صورت خودکار محدوده دسترسی سراسری دارند و می‌توانند در هر مکانی از اسکریپت ما استفاده شوند.

مثال

این مثال از یک ثابت درون یک تابع استفاده می‌کند، در صورتی که این ثابت در خارج از تابع تعریف شده‌است:

<?php
define("GREETING", "Welcome to WIKICOD.IR!");

function myTest() {
  echo GREETING;
}
 
myTest();
?>


مشاهدهٔ نتیجهمنابع آموزشی