تکه‌کدهای echo و print

از موتو کد، دانشنامهٔ برنامه‌نویسی
Main Page Tutorial
Php-menu.png
موارد آموزشی
۱خانه
۲مقدمه
۳نصب
۴شیوهٔ نوشتار
۵کامنت‌ها
۶متغیرها
۷دستورات چاپ
۸انواع داده
۹مقادیر رشته‌ای
۱۰اعداد
۱۱ثابت‌ها
۱۲عملگرها
۱۳دستورات if...else…elseif
۱۴دستور Switch
۱۵حلقه‌ها
۱۶توابع
۱۷آرایه‌ها
۱۸متغیرهای سراسری
فرم‌ها در PHP
PHP پیشرفته
شیء گرایی در PHP
پایگاه داده MySQL
XML در PHP
AJAX در PHP
مثال‌های PHP
مرجع PHP

با PHP، دو راه پایه برای چاپ مقدار در خروجی وجود دارد: echo و print. [۱]

در این آموزش ما از تکه‌کد echo یا print اغلب در هر مثال استفاده می‌کنیم؛ بنابراین، این فصل شامل اطلاعات بیشتری در مورد این دو تکه کد چاپ مقدار در خروجی است.

تکه کدهای echo و print در PHP

echo و print کم و بیش شبیه بهم هستند. از هر دوی آنها برای چاپ مقدار در خروجی استفاده می‌شود.

تفاوت‌های کوچکی بین این دو تکه کد وجود دارد: echo هیچ مقدار بازگشتی ای ندارد در حالی که print مقدار بازگشتی ۱ را دارد بنابراین از print می‌توان در عبارت‌ها و شرط‌ها استفاده کرد. echo می‌تواند چندین پارامتر دریافت کند (اگرچه استفاده آنها بسیار کم است) در حالی که print تنها می‌تواند یک پارامتر دریافت کند. دستور echo از دستور print سریع‌تر است.

تکه کد echo در PHP

تکه کد echo را می‌توان با پرانتز یا بدون پرانتز استفاده کرد :echo یا echo().

نحوه نمایش متن

مثال زیر به شما نحوه استفاده از دستور echo برای چاپ متن در خروجی را نشان می‌دهد (توجه داشته باشید که متن شما می‌تواند شامل تگ‌های HTML نیز باشد):

مثال

<?php
echo "<h2>PHP is Fun!</h2>";
echo "Hello world!<br>";
echo "I'm about to learn PHP!<br>";
echo "This ", "string ", "was ", "made ", "with multiple parameters.";
?>


مشاهدهٔ نتیجه


نحوه نمایش متغیرها

مثال زیر به شما نحوه نمایش متن و متغیرها را به وسیله دستور echo نشان می‌دهد:

مثال

<?php
$txt1 = "Learn PHP";
$txt2 = "WikiCod.ir";
$x = 5;
$y = 4;

echo "<h2>" . $txt1 . "</h2>";
echo "Study PHP at " . $txt2 . "<br>";
echo $x + $y;
?>


مشاهدهٔ نتیجه


دستور print در PHP

دستور print را می‌توان با یا بدون پرانتز استفاده کرد: print یا print().

نحوه نمایش متن

مثال زیر به شما نحوه استفاده از دستور print برای چاپ متن در خروجی را نشان می‌دهد (توجه داشته باشید که متن شما می‌تواند شامل تگ‌های HTML نیز باشد):

مثال

<?php
print "<h2>PHP is Fun!</h2>";
print "Hello world!<br>";
print "I'm about to learn PHP!";
?>


مشاهدهٔ نتیجه


نمایش متغیرها

مثال زیر به شما نحوه نمایش متن و متغیرها را به وسیله دستور print نشان می‌دهد:

مثال

<?php
$txt1 = "Learn PHP";
$txt2 = "WikiCod.ir";
$x = 5;
$y = 4;

print "<h2>" . $txt1 . "</h2>";
print "Study PHP at " . $txt2 . "<br>";
print $x + $y;
?>


مشاهدهٔ نتیجهمنابع آموزشی